Рубрика: Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

Ներկայացնել գյուղատնտեսության որևէ ճյուղի, և սննդի արդյունաբերության միջև փոխադարձ կապերը, բերել կոնկրետ օրինակներ։ Վերջինիս հարցում ընդգրկելով ընտանիքի անդամներին՝ յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ բերելով։

Գյուղատնտական արտադրանքը բաղկացած է երկու խոշորր արդյունաբերությունից՝ գյուղատնտեսություն և անասնաբուծություն։ Բուսաբուծության ոլորտում արտադրությունը հիմնված է բույսերի մշակության վրա։ Անասնաբուծության ոլորտում արտադրության գործընթացը հիմնված է կենդանիների աճեցման վրա՝ օգտագործելով նրանց կենսական գործառույթները։ Հողի, հողի որակի հետ անասնաբուծությունը կապված է հիմնականում կերերի արտադրության հետ։

Անասունների թափոնները, օրինակ գոմաղբը, ծառայում են որպես հողի բերրիության բարձրացման կարևոր միջոց։ Գյուղատնտեսության մեջ երկու մեծ ճյուղերի հարաբերակցությունը ազդում է բնակչության բնակչության փոփոխվող կարիքների վրա՝ գյուղատնտեսական հումքի, բուսական և կենդանական ծագման տարբեր պարենային ապրանքների։