Рубрика: Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ39-ից

մինչև էջ 51

Տարբերակ 1

I. Մարմնի կշիռ է կոչվում այն ուժը, որով մարմինը (Երկրի ձգողության հետևանքով) ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա։

Պատ․ 1

II. Ծանրության ուժ է կոչվում այն ուժը, որով երկիրը ձգում է մարմնին։

Պատ․ 3

III. Առաձգականության ուժ է կոչվում այն ուժը, որով դեֆորմացված մարմինը ազդում է իրեն դեֆորմացնող մարմնի վրա։

Պատ․ 3

IV. Ծանրության ուժը տիեզերանավին պահում է ուղեծրի վրա։

Պատ. 3

V. Եթե շարժվող մարմնի վրա մեկ այլ մարմին չի ազդում, նրա արագությունը փոքրանում է։

Պատ. 1

Տարբերակ II

I.

F1= ծանրության ուժ

II.

F2=առաձգականության ուժ

III.

F3=մարմնի կշիռ

IV.

Սեղանի վրա դրված կշռաքարի վրա ազդում են ծանրության ուժ և առաձգականության ուժը։ Այդ ուժերը մոդուլով հավասար են և ունեն հակառակ ուղղությունը։

Պատ. 3

V.

Մարմնին պահում է Երկրի մակերևույթի վրա ծանրության ուժը:

Պատ. 3

Տարբերակ III

I.

Քարը ընկնում է Երկրի վրա այն պատճառով, որովհետև նրա վրա ազդում է ծանրության ուժը։

Պատ. 3

II.

Սեղանի վրա դրված գրքի վրա սեղանի կողմից ազդում է առաձգականության ուժ։

Պատ. 2

III.

Սեղանի վրա դրված գիրքը սեղանի վրա ազդում է մարմնի կշիռով։

Պատ. 1

IV.

Զսպանակը նրանից կախված կշռաքարի ազդեցության հետևանքով ձգվել է։ Ձգվել է ծանրության ուժի շնորհիվ։

Պատ. 1

V.

Մարմինը չի կարող գտնվել շարժման մեջ, երբ նրա վրա ուրիշ մարմիններ չեն ազդում։

Պատ. 2

Տարբերակ IV

I.

Երկու հենարաններին դրված քանոնի վրա դրեցին կշռաքար, որի հետևանքով քանոնը ճկվեց։ Կշռաքարը քանոնի վրաազդեց ծանրության ուժով։

Պատ. 1

II.

Ձեռքից պոկված մարմինն ընկնում է գետնին։ Ծանրության ուժի շնորհիվ է ընկնում գետնին:

Պատ. 1

III.

Ուժը մարմնի շարժման պատճառն է։

Պատ. 1

IV.

Ծանրության ուժը կախված չէ մարմնի զանգվածից։

Պատ. 2

V.

Ձգողականության ուժը ազդում հենց մարմնի վրա, իսկ այդ մարմնի կշիռը ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա։

Պատ. 2

14. Ուժի միավորները

Ուժաչափ

Տարբերակ 1

I. Միջազգային համաձայնությամբ , որպես ուժի միավոր ընդունված է

Պատ․ 1

II. Ինչի՞ է հավասար 50կգ զանգված ունեցող մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը․

Պատ․ 1

III. Տրկտորի ռադիատորի (հովացման հարմարանք) մեջ լցրեցին 20 լ ջուր։ Որքանո՞վ մեծացավ տրակտորի կշիռը և զանգվածը․

Պատ․ 3

IV. Նկար 18-ում պատկերված է ուժաչափ, որից կախված է բեռ։ ինչքա՞ն է ուժաչափի բաժանման արժեքը․

Պատ․ 3

V. Ինչքան՞ է բեռի կշիռը․

Պատ․ 1

Տարբերակ 2

I. Նյուտոնը այն ուժն է, որը ․

Պառ․ 3

II. Ինչի՞ է հավասար 5կգ զանգված ունեցող մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը․

Պատ․ 4

III. Որքանո՞վ կմեծանա թերմոսի զանգվածը և կշիռը, եթե նրա մեջ 2լ ջուր լցնենք․

Պատ․ 1

IV. Նկար 19-ում պատկերված է ուժաչափ։ ինչքա՞ն է ուժաչափի սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը․

Պատ․ 3

V. Ի՞նչ ուժով է սեղմված ուժաչափի զսպանակը․

Պատ․ 3

Տարբերակ 3

I. 1 նյուտոնը մոտավորապես հավասար է  այն ծանրության ուժին, որը ազդում է ․․․․․․ զանգված ունեցող մարմնի վրա

Պատ․ 3

II. Մարմինը ունի 0,5 կգ զանգված։ ինչքա ՞ն  է այդ մարմնի կշիռը, եթե այն գտնվում է հորիզոնական հենարանի վրա՝ դադարի վիճակում

Պատ․ 2

III.Փողոցներ ջրոք մեքենայի բաքում ջուր կա։ Որքանով  կփոքրանա մեքենայի կշիռը և զանգվածը, եթե նա բաքից 200լ ջուր թափվի

Պատ․ 4

IV․ Նկար 20-ում պատկերված է ուժաչափ, որի ոգնությամբ չափում են չորսուի վրա ազդող ուժը։ Որոշեք ուժաչափի սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը

Պատ․ 3

V. Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող ուժը

Պատ․ 5

Տարբերակ 4

I. Ի՞նչ միավորներով է չափվում ուժը

Պատ. 1

II. Որքա՞ն է 500կգ զանգվածով մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը

Պատ․ 5

III. Ինչքանո՞վ կփոխվի մարդու զանգվածը և կշիռը, եթե նա խմի 0,2լ ջուր․

Պատ․ 4

IV.  նկար 21- ում պատկերված է ձեռքի ուժաչափ։ Ինչքա՞ն է ուժաչափի սանդղակի բաժանման արժեքը

Պատ․ 5

V. Ձեռքը ի՞նչ ուժով է սեղմում ուժաչաձի զսպանակը

Պատ․ 2

Рубрика: Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

Սովորել Է..Ղազարյանի դասագրքից էջ75-ից մինչև էջ81,կատարել էջ81-ի հարցերը և առաջադրանքները:

1.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ։ Օրինակ թուղթը, երբ պատուհանից կցենք, ապա նրա վրա կազդեն և ծանրության ուժը և օդի դիմադրողականությունը:

2.Որ ուժն է կոչվում համազոր:

Այն ուժը, որ մարմնի վրա ունենում է նույն ազդեցություն, ինչ մի քանի ուժերը միասին ազդելիս, կոչվում է այդ ուժերի համազոր:

3.Ինչպես է ուղղված մի ուղով միևնույն կողմն ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

Նրանց համազորը ուժը ուղղված է նույն ուղղությամբ և որոշվում է այդ երկու թվերի մոդուլների գումարով:

4.Ինչպես է ուղղված մի ուղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

Նրանց համազորը ուժը ուղղված է հակառակ ուղղությամբ և որոշվում է այդ երկու թվերի մոդուլների հանումով:

5.ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված,մոուլով հավասար և հակառակ ուղղված երկու ուժերի ազդեցությամբ:

Նրա արագությունը չի փոփոխվում:

6. Որքան է A կետում կիրառված երկու ուժերի համազորի մոդուլը, և ինչպես է այն ուղղված:

Երկու ուժերի համազորը մոդուլով հավասար է |4Ն-2Ն |=2Ն, այն ուղղված է հակառակ ուղղությամբ:

7. Որքան է A կետում կիրառված երեք ուժերի համազորի մոդուլը, և ինչպես է այն ուղղված:

Երեք ուժերի համազորը մոդուլով հավասար է    | |2Ն+4Ն |-2Ն |=4Ն, այն ուղղված է հակառակ ուղղությամբ:

8. Մարմնի վրա նույն ուղղությամբ ազդում են 20Ն և 30Ն ուժեր: Պատկերեք այդ ուժերը, եթե դրանց համազորի մոդուլը ա.10ն, բ.50ն

9. Որոշ բարձրությունից ընկնող մարմնի վրա ազդում են ծանրության 50Ն և օդի դիմադրությունը 30Ն ուժերը: Ինչպես է ուղղված այդ ուժերի համազորը, և որքան է նրա մոդուլը:

Նրանց համազորի ուժը ուղղված է հակառակ ուղղությամբ և հավասար է |50Ն-30Ն|=20Ն

10. Որ դեպքում է միևնույն կետում կիրառված 4Ն և 3Ն ուժերի համազորըի մոդուլը հավասար կլինի ա.1Ն, բ.7Ն:

Ա. Երբ համազորի ուժը ուղղված է հակառ ուղղությամբ: Բ. Երբ համազորի ուժը ուղղված է նույն ուղղությամբ:

11. Գումարեք 7Ն և 1Ն ուժերը, եթե նրանց կազմած անկյուն ա.0օ,բ.o:Ա. |7Ն-1Ն|Բ. |7Ն+1Ն|

12.  Մարմնի վրա ազդում են մի ուղղով ուղղված 3Ն, 4Ն, 5Ն ուժեր: Կարող է արդյոք այդ ուժերի համազորի մոդուլը լինել 1,2,3,4,6,10,12,15 Ն:

Կարող է լինել 2,4,6,12: