Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

1.Հետևյալ բառերից վերջածանցների օգնությամբ կազմիր նվազական-փաղաքշական նշանակությամբ գոյականներ:
Պատանի, որբ, աթոռ, մարդ, որդի, մուկ, էշ, հորթ, ծեր, կղզի, գիրք, գունդ, աղավնի, թիթեռ, հատոր, ձուկ, աղջիկ, առու, դուռ, հոգի, հյուղ, արտույտ, ծով:

Պատանի-պատանյակ,
որբ-որբուկ,
աթոռ-աթոռալ,
մարդ-մարդուկ
որդի-որդյակ,
մուկ-մկնիկ,
էշ-իշուկ,
հորթ-հորթուկ,
ծեր-ծերուկ,
կղզի-կղզյակ,
գիրք-գրքույկ,
գունդ-գնդակ,
աղավնի-ավաղնյակ,
թիթեռ-թիթեռնիկ,
հատոր-հատորյակ,
ձուկ-ձկնիկ,
աղջիկ-աղջնակ,
առու-առվակ,
դուռ-դռնակ,
հոգի-հոգյակ,
հյուղ-հյուղակ,
արտույտ-արտուտիկ,
ծով-ծովակ:
2. Բառաշարքում առանձնացրու այն հասարակ գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ:Շարունակիր շարքը:
Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ,շանթ,երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստ, գոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույս, նվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ,Ծաղիկ,Մանուշակ, Շուշան, Լուսին, , Մեխակ, Մարտիրոս, Կարապետ, Անդրանիկ, Մարգարիտ,Հարություն,Թագուհի,Վահան
3.Ածանցման միջոցով կազմիր որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:
Մուշ, Իտալիա, Հայաստան, Արցախ, Իսպանիա, Բելգիա, Նյու Յորք, Էջմիածին, Անի, Մեղրի, Իրան, Բյուզանդիա, Սյունիք, Նոր Նախիջևան, Տավուշ,  Եգիպտոս, Գյումրի, Ջավախք:

Մուշ – մշեցի
Իտալիա – իտալացի
Հայաստան – հայաստանցի
Արցախ – արցախցի
Իսպանիա – իսպանացի
Բելգիա – Բելգիացի
Նյու Յորք – նյույորքցի
Էջմիածին – էջմիածնեցի
Անի – անեցի
Մեղրի – մեղրեցի
Իրան – իրանցի
Բյուզանդիա – բյուզանդացի
Սյունիք – սյունեցի
Նոր Նախիջևան – նորնախիջևանցի
Տավուշ – տավուշցի
Եգիպտոս – եգիպտացի
Գյումրի – գյումրեցի
Ջավախք – ջավախեցի

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –իրար դուր գալ,
Հազար մաղով անցկացրած –անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող –դանդաղաշարժ
Գլխին կրակ թափել –ուժեղ բարկանալ մեկի վրա
Կանաչ-կարմիրը կապել –1. զարդարել 2. տղայի ամուսնացնել
Կոպեկի համար մեռած –ժլատ
Ուրիշի բնում ձու ածել –օտարին կամ ուրշին օգուտ տվող
Ոտքի կոխան դարձնել – ոտնահարել
Փուշը մատից հանել –նեղության պահին օգնության գալ
Գրքի մի երեսը կարդալ —հարցին մոտենալ մեկ կողմից

Рубрика: Հայոց լեզու

Դարձվածք

65.Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր: 

Մտքի ծովն ընկնել, լեզուն փակ պահել, հինգ մատի պես գիտենալ, թևերը ծալած նստել, էժան պրծնել, արցունքները կուլ տալ: 

Ծերուկը հիշողությունների հետ Ընդգծվածդարձվածքները փոխարինի՛րտեքստի ոճինհարմար հոմանիշբառերով: 
Նա ընկերոջը խոստացավ լեզուն փակ պահել:
Ընդամենը երեք ամսվա դասընկերոջը հինգ մատի պես գիտեր:
Փոխանակ մի բան մտածեր գործը առաջ տանելու համար, թևերը ծալած նստել էր:
Նա իր այդ արարքից հետո էժան պրծավ հոր ձեռքից:
Վիրավորանքը շատ խորն էր, սակայն նա արցունքները կուլ էր տալիս:

66.Տրվածարտահայտություններից  յուրաքանչյուրովերկու նախադասությունկազմի՛ր` դրանքգործածելով 

ա) ուղիղ իմաստով-Ծարավից լեզուն չորացել էր:
                                      Երեխան այնքան էր ոգևորվել, որ դեռ ջուրը չտեսած բոբիկացել էր:
                                      Տղայի մազերը այնքան էր երկարել, որ հասել էր ականջին:
բ) որպես դարձվածք-Այդ ճչոցից վախեցած՝ լեցուն չորացել էր:
Մեծերը միշտ ասում են՝ ջուրը չտեսած մի բոբիկացիր:
Այդ բամբասանքը ի վերջո հասավ ակաջին:
 

Լեզուն չորանալ, ջուրը չտեսած`բոբիկանալ, ականջին հասնել: 

67.Տրվածարտահայտություններից  յուրաքանչյուրով երկունախադասություն կազմի՛ր`դրանք գործածելով 

ա) ուղիղ իմաստով-Դերձակը իր մետրով չափեց հագուստի եզրերը:
                                      Գեղեցիկ ժապավենները աղջկա մազից էին կախված:
Իրիկնամուտին սարից եկան այծերը:                                       Նա նախնտրում է հացը ցամաք ուտել:
բ) որպես դարձվածք-Նա բոլոր մարդկանց իր մետրով էր չափում:
        Նրա կյանքը մազից էր կախված:
                                          Տատիկը ասում էր թոռնիկին էլի այծերդ եկան:
Նա հացը ցամաք կերավ, այդ օրվանից:

Իր մետրով չափել, մազից կախված, այծերը գալ, հացը ցամաք ուտել: 

68.Ընդգծվածդարձվածքները փոխարինի՛րտեքստի ոճինհարմար հոմանիշ բառերով

Մեր նախնիները երևի շատ դառը փորձերից համոզվել են որ ձուկ ուտելիս չի կարելի երկաթե դանակ գործածել: Այդ կանոնը անտեսող մարդիկ անկողին էին ընկնում ու նույնիսկ մերնում: Հիմա արդեն կռահել ենք, թե ինչից էր  դա. երկաթը հեշտ քայքայվող սպիտակուցների հետ (ձկան մսի մեջ շատ կա) ռեակցիայի մեջ է մտնում, որի հետևանքով առաջ է գալիս թունավոր նյութ:
Այսօր արդեն կենցաղում երկաթե դանակ չի օգտագործվում.Վաղ ժամանակից ստեղծվել է չժանգոտվող պողպատը, որը կարելի է առանց վախենալու օգտագործել: Բայց գյուտն ուշացել էր նորից: Հիմա ընդհանուր կարծիքն այն է, որ ձուկը դանակով ուտել չի կարելի:

Այսօր արդեն կենցաղում երկաթե դանակ չի օգտագործվում. Ադամի տարվանից ստեղծվել է չժանգոտվող պողպատը, որը կարելի է առանց ահ ու դողի օգտազործել: Բայց գյուտն ուշացել էր. սովորությունն իր գործն արելէր: Հիմա ընդհանուր կարծիքն այն է, որ ձուկը դանակով ուտել չի կարելի: 

69.Ընդգծվածդարձվածքները փոխարինի՛րտեքստի ոճինհարմար հոմանիշբառերով

Մեր դարաշրջանից 481 տարի առաջ Պարսկաստանի տիրակալ Քսերքսեսը ապստամբություն էր սկսել հունական պետությունների միության դեմ: Ավանդությունն ասում է, թե դա ուզեց միայն նրա համար, որ ուզում էր  թուզ ուտել, իսկ  աթենական օրենքներն այդ համեղ պտուղների արտահանության համար արդեն ուշ էր:
Փոքրասիական ժողովոտդների դիմադրությունն սպանելով,քաղաքները գրավելով,ավերելով ու քանդելով պարսիկները հասան Եվրոպան Ասիայից բաժանող բնական արգելագծին` Հելլեսպոնտոսի նեղուցին: Նեղուցն անցնելու համար Քսերքսեսը կամուրջ կառուցել տվեց: Բայց երբ կամուրջն արդեն պատրաստ էր, սոսկալի փոթորիկ պայթեց, որն այն խորտակեց  ու ավերեց: ԱրյունըՔսերքեսը գլխին խփեց, հրամայեց նեղուցը գրավել խարազանի երեք հարյուր հարվածով և ջրի մեջ ստրկության շղթաներ գցել: Ջուրը գրավողներին հրամայված էր արտասանել հետևյալ խոսքերը. «Չարաղետ ջուր, քո տիրակալն այս պատիժը նշանակեց, քանի որ դու անազնիվ վարվեցիր, իսկ նա քեզ ոչ մի վատ բան չէր արել»: Եվ մինչ պատժում էին ծովին, թագավորը հրամայեց ,սպանել այն մարդկանց որոնց հրամայել էր կամուրջ կառուցել: Ծովի ու մարդիկ արդեն գիտեին, որ ավելի լավ է պարսից տիրակալի ճանապարհին դեմ չկանգնեն:
Հետո շինարարները ձեռնարկեցին  մի ուրիշ, ավելի ամուր կամրջի շինարարությանը: Երբ դա պատրաստ էր, ու Քսերքսեսի առջև արդեն իսկապես բաց էր Եվրոպա տանող ճանապարհը, տիրակալը տատանվում էր` անցնի՞, թե՞ չանցնի: Ամենայն հավանականությամբ վախենում էր ծովի վրեժխնդրությունից: Փոխանակ միանգամից շարժվելու`  նա հրամայեց քրմերին ամեն ինչ անել նեղուցի բարեհաճությունն ու ողորմածությունը նվաճելու համար, իսկ ինքն իր սուսերն ու ոսկե անոթները ծովին զոհաբերեն:  Զոհաբերությունից հետո սկսվեց անցումը, որը  հինգ օր ու գիշեր տևեց: Քսերքսեսը միայն վերջում համարձակվեց ու անցավ:

Рубрика: Հայոց լեզու

Նույնանուններ

60.Տրվածնույնանուն բառերովկազմի՛ր նախադասություններ:
 Բազուկ, զատիկ, փող, վայրի:

Բազուկով աղցան պատրաստելիս բազուկը ընկավ մայրիկս ինձ վրա: Սպորտով զվաղվելուց ես վնասեցի բազուկս։Բզեզի «զատիկ» անվանումը շատ հին է և կապված է, Զատկի տոնի օրերին նրա ի հայտ գալու հետ::փողով չէս կարող գնել ամեն ինչ օրինակ գումարով չես գնի երջանկությունը բարությունը եվ կյանքը: վայրի գազանները հարձակվեցին տղայի վրա:Այս վայրը շատ գեղեցիկ է։

61.Տրվածնույնանուն բառերովկազմի՛ր նախադասություններ: Վարել, հարկ, տալ, մատ:

Գյուղացին օր ու գիշեր հող էր վարում։

Ես սովորեցի ավտոմեքենա վարել։

Ձմռանը խախողի մատները սառեցին։

Հարկ է նշել նաև անտառների հատման մասին։

Ձմռանը խախողի մատները սառեցին։

Շախմատում ես արեցի մատ։

Մենք անձնատուր չենք լինի և մեր երկիրը չենք տա բռնավորին։

Ես նրան հինգ մատի պես գիտեմ։

62.Տրվածնույնանուն բառրովկազմի՛ր նախադասություններ:

Անել, անտառ, աղաց, աներ:

Տղայի աները նրան շնորհավորեց։

Տղան թերթում էր անտառ գիրքը։

Անտառում ես տեսա լիքը կենդանիների։

63.Տրվածնույնանուն բառերովկազմի՛ր նախադասություններ:
Անցավ, կարող, գրի, բարի:

Անցավ զգացմունք էր դա և անհոգի։

Ես վստահում եմ նրան, նա կարող է կատարել այս աշխատանքը։

Մեսրոպ Մաշտոցը գրի է առել Հայոց տառերը։

Թագավորից ինչքան հեռու այնքան էլ բարի։

64.Տրվածնույնանուն բառերովկազմի՛ր նախադասություններ:
Կարգին, կուրանա, աղոտ, դուրս եկավ:

Նա կարգին վախեցավ։

Աղոտ կերպով նա մտավ տուն։

Այդ օրը ինձ շատ դութ եկավ, այն մնացել է իմ սրտում։

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

58.Տեքստում կետերի փոխարենհամապատասխանաբարտեդադրի՛րտրվածհականիշները

Ամուր — առաձգական, հիշել — մոռանալ, խոշոր — փոքր, արտասովոր — սովորական, լուրջ — թեթևամիտ, ոչ միայն – այլ նաև, տարիքով — երեխա, բռնել — նետել:
Մարդի կ հիշում են խոշոր հայտնագործությունների, աշխարհի մասին պատկերացումները փոխող ճանապարհորդությունների մասին, դրանք փոխանցում են սերունդից սերունդ և երբեմն մոռանում են փոքր թվացող սովորական բաների մասին: Գիտե՞ք, օրինակ, որ Կոլումբոսը ոչ միայն Ամերիկան է հայտնագործել այլ նաև ռետինե գնդակը:
Երբ իսպանացիները ցամաք ելան Հաիթիում, տեսան, որ կղզու բնակիչներն արտասովոր մի գործով են զբաղված: Նրանք լուրջ ու կենտրոնացած իրար էին նետում ու բռնում ինչ-որ շագանակագույն գնդեր: Իսկ այդ գնդերը, կենդանի սովորական արարածների նման ցատկոտում էին քարե  սալիկի վրա: Հաիթցիների գնդակախաղը հիմա հազիվ թե զարմացնի մեզ: Թերևս միայն հարցնենք, թե տարիքով մարդիկ ինչո՞ւ էին թեթևամիտ զբաղմունքով տարվել: Իսկ Կոլումբոսի խիզախ նավաստիները շշմած էին մնացել: Չէ՞ որ նրանք երբեք չէին տեսել… կլոր առարկա, որն ամուր սալարկին դիպչելով ետ է թռչու մ:  

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

 • Հետևյալ ասացվածքներում կետերի փոխարեն գրիր ընդգծված բառերի հականիշը;
  Առաջ մտածիր, հետո խոսիր։
  Գիտունի հետ քար քաշիր, բայց անխելքի հետ փլավ մի կեր։
  Հասկացողին մին ասա, չհասկացողին՝ հազար ու մին։
  Մի գիժ քար գցեց հորը, քառասուն խելոք չկարողացան հանել։
  Մի վախենա վարար գետից, վախեցիր հորդ գետից։
  Մինչև հաստը բարակի, բարակը կկտրվի։
  Չկա չարիք՝ առանց բարիքի։
  Փորձված թանը չփորձված մածունի հետ չեն փոխի
  Երբ գյուղացին նիհարում է, կալվածատերը չաղանում է։
  Երբ դաշտում շատ գայլ կա, սեղանի վրա միսը քիչ կլինի։
  Կուշտը սովածին չի հասկանա։
  Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ՝ հնից։
  Հիշելով անցյալը՝ կճանաչես ապագան։
  Փառք ձեռք բերելը դժվար է, կորցնելը՝ հեշտ ։
  Փոքր մարդիկ էլ կարող են մեծ ցանկություններ ունենալ։
  Քիչ խոսիր, շատ գործիր;

Հոմանիշների բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերին մեկական հոմանիշ:
Ականակիտզ-մաքուր
 այգաբաց-լոսւաբաց
 աշտանակ-մոմակալ
 գիրթ-շեշտակի
 թափոր-երթ
 կտրիճ-քաջ
 մահիկ-կիսալուսին
 շեղբ-բերան
սկահակ-գավաթ
դշխուհի-ափարվփ 
դժնի-դաժան
կշտամբանք-մեղադրանք
մարտիկ-զինվոր
մթնշաղ-վերջալույս

Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում: Շարունակել շարքը:

Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, մատուռ, արագիլ, շանթ, երամակ, գոհար, գալուստ, հյուսն, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձում, հարություն, գրիչ, մարտիկ, աղավնի, դեղին, այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, աշտարակ, բուրաստան, աղջամուղջ,

Երան,Մանուշակ,

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

43.Ընդգծված բառերըբառակապակցություններն ու արտահայտաթյունները փոխարինի՛րիմաստով մոտ (հոմանիշբառերովբառակապակցություններով ու արտահայտություններով

Վայրէջք ավելի դժվար էր, քան վերելք: Լոնդոնում կա մի ակումբ, որի անդամներն ապրում են հնօրյա տներում ու դղյակներում և չեն օգտագործում այն, ինչ հայտնաբերվել է 1500 թվականից հետո: Վերջերս ակումբից հեռացնել նրա երկու անդամները, որովհետև նրանք իրենց տուն հեռախոս էին անցկացրել: 

Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ առաջին հեռավոր առևտրական ուղիներն անցնում էին ոչ թե ցամաքով, այլ գետերով:Անտարկտիդան մեր մոլորակի վեց մայր ցամաքներից մեկն է:Եկրակունդ վրա մարդու հայտնվելուց միլիոնավոր տարիներ առաջ Անտարկտիդայում տաք էր, աճում էին արևադարձային բույսեր, թափառում էին մեծ կենդանիներ:
Ալժիրում, Սիդի Բել Աբաս փոքրիկ քաղաքի մոտ, թանաքի մի լիճ է գտնվում: Այդ լճում ոչ մի կենդանի չկա:  Ջուրը միայն գրելու համար է օգտակար:
Կրկեսի Ժաննա անունով փիղն զբոսնում էր ավստրիական Կլադենֆուրտ քաղաքի փողոցներից մեկում: Հանկարծ նա մի մկնիկ նկատեց ու փախավ: Այդպիսի ուրիշ դեպքեր էլ են հայտնի: Պատահել է, երբ փիղը սարսափել  ծովային ոզնուց կամ խոզի ց:
 ԱՄՆ-ի Օրիգոն նահանգի ծովափնյա ջրերում մի տարորիբակ ձուկ կա, որը երկու զույգ աչք ունի: Աչքերի մի զույգր նայում է վերելք, մյուսը` վայրեջք: Տեղացի ձկնորսները փաստելց, որ չորս աչքերի շնորհիվ ձուկը վտանգավոր գիշատիչներից կարողանում է խուսափել: 

44.Գրի՛ր տրվածհոմանիշներից մեկը

 1901 թվականից (տրվում) են Նոբելյան ամենամյա մրցանակները` ըստ շվեդացի ինժեներ, (մեծատուն) գործարանատեր Ալֆրեդ Նոբելի կտակի: Նա մոտ յոթանասուն միլիոն շվեդական կրոն էր (թողել, կտակել), որի տոկոսներն սւմեն տարի (բաժանվում) են ֆիզիկայի, քիմիայի, բժշկության կամ ֆիզիոլոգիայի ( ոլորտներում) խոշոր ( գյուտեր) (կատարող) գիտնականներին (ակնառու) գրական ստեղծագործության հեղինակին և նրան, ով տարվա ( ընթացքում) ամենաշատ ներդրումն է ունեցել ազգերի ( համախմբման), ստրկության (վերացման,) կամ եղած բանակների ( կրճատման) ու խաղաղությունը (պահպանելու) գործում: 

45.Կետերի փոխարենհերթով գրի՛րտրված հոմանիշներըՍտացված նախադասություններնինչո՞վ են տարբերվում

Տղան… (լուռ) մոտեցավ մորը: 

Նա դեռ նստած… (ուտում) էր: 

Բժիշկը հետն ինչ-որ … (խոտ) էր բերել: 

Մտնողը ( հմայիչ) …մի աղջիկ էր: 

46.Կետերի փոխարենհերթով գրի՛րտրված հոմանիշները:Ստացված նախադասություններնինչո՞վ են տարբերվում

Ամբողջ օրը նախորդ օրվա արածն էր…(կշռադատում: (Պատմի՛ր)… կատարվածի մասին:
Վերջապես ամեն ինչ… (վերջացավ):
(Սայթաքեց, գայթակղվեց)… ու ինքն իրեն բարկացավ:
Իր … (մազից) հրաժարվել չէր ուզում: 

  47.Հոմանիշներից  յուրաքանչյուրով նախադասությունկազմի՛ր:
ա)Սա մեծ խնդիր էր, քանի որ չունեինք փաստաբաններ, որոնք կկարողանային պաշտպանել մեզ։ , Գրագրի նպատակն էր պահպանել պատմական նյութերը, որոնք կարող էին կորչել։
բ)ՀՐԱՎԻՐՎԱԾՆԵՐԸ ՊԱՏՐՎԱԿՆԵՐ ԵՆ ԲԵՐՈՒՄ Ինտերնետի շնորհիվ ճշմարտությունը հաղթանակեց, եւ բոլորն այն իմացան։Այսպիսի վերաբերմունքը կարող է հեշտությամբ դրդել մեզ, որ չափից շատ ինքնավստահ լինենք։  

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

ա/ աղցան, խախտել, փոխնորդ, պղպեղ, դաղձ, բողկ, դժխեմ, գաղտնիք, ներգաղթ, բախտավոր, կողք, աղքատ, ախտածին, պղպջակ, խրոխտ, սխտոր, եղերերգ, գողտրիկ, դժոխք, ծախսել:

բ/ եղջյուր, հաղթանդամ, ժխտել, խրախճանք, գաղջ, գեղջուկ, մառախուղ, տաղտուկ, զեղչել, կխտար, սանդուղք, կեղտակորույս, ջրախեղդ, ծաղկեպսակ, վխտալ, ոսկրախտ, հաղթանակ:

գ/ ժանտախտ, գաղտագողի, վախճան, ախտահանել, կաղկանձել, տաղերգու, զղջալ, հաղթահարել, կմախք, ընձուղտ, լեռնաշղթա, եղկելի, հղփանալ, փեղկ, ուղտապան, ուխտադրուժ, ախտահարվել, աղտոտ:

դ/ աղճատել, հարբուխ, խեղանդամ, ախտ (հիվանդություն), աղտ (կեղտ), ուղտ (կենդանի), ուխտ (երդում), հարբուխ, խոզապուխտ, թախծադեմ, կարմրախտ, թուղթ, շղթայակապ, գաղտնապահ, տառեխ, հղկել, գաղտնի, փողկապ, ապերախտ, անեղծ, փոցխ, ախտորոշում, եղբայր:

ե/ թղթատար, նախատինք, պանդուխտ, եղյամ, բքախեղդ, կեղծավոր, թախանձել, կողպեք, կթղա (գավաթ), ձաղկել,ձախորդ,նախշազարդել, նախօրե, քաղց, հեղգ (ծույլ), կեղտոտ, հեղձուցիչ, բեղ, փտախտ, ակնբախ, աշխետ (ձի), ապաբախտ, արտագաղթ, գաղտնածածուկ, ծաղկահյուս, շարժասանդուղք:

զ/ խեղդուկ, մաղթանք, դշխուհի (թագուհի), մխկտալ, զմրուղտյա, բաղձալի, Ջավախք, ուխտատեղի, ողկույզ, նողկալի, ապուխտ, սեղմել, թխվածք, շաղկապ, ողբերգակ, թուխպ, ողջ, դրախտային, ուղտափուշ, գաղթօջախ, բարեբախտ, ծաղկազարդ, բախտակից, սանդղահարթակ, դժբախտ, թախծաժպիտ, թոքախտ:

Рубрика: Հայոց լեզու

Բաց թողած տեղերում լրացրու Ձ,Ծ,Ց.

Բաց թողած տեղերում լրացրու Ձ,Ծ,Ց.

ա/ ալեկոծություն, ածխագործ, ակաղձուն (լեփ-լեցուն), ամբարձիչ, այտուցվել, անձավ (քարայր), անցավ (առանց ցավի), անձեռոցիկ, առաձգական, առանցք, առեղծված, առկայծել, արվարձան, արտառոց, արցունք, բազմափորձ, բարյացակամ, բարձել, բարձրախոս, բարձրահասակ, գեղձ, գլուխգործոց, գլուխկոնծի, գծուծ(մանրախնդիր), դարձյալ, դարձնել, դարձվածք, դեղձենի, դերձակ, դյուցազն, խեցեղեն, կաթնահունց, կաթվածահար, կառուցվածք:

բ/ հանդերձարան, մրցավար, ածխաթթու, ասացվածք, արձագանք, արձակագիր, արձակուրդ, բարձիթողի, դեղձանիկ, դողէրոցք, զեղծարար, ընդարձակ, ընթացք, ընթերցել, թախանձել, թախծադեմ, թյուրիմացություն, թրծել, լայնարձակ, լացակումած, լացուկոծ, լիցք, լծկան, լռակյաց, լվացք, լուցկի, խոտհունձ, կազմվածք, կայծկլտալ, կառամատույց, կատարածու, փորձություն, անձկալի, բարձրանիստ, թախծել, ծածկել, կեղծամ, կեցվածք, կցկտուր, կցմցել:

գ/ Հանդիպակաց, հանգուցյալ, հայացք, հանկարծ, հոծ, ձյունածածկ, ձվածեղ, մազապուրծ, մրցունակ, վարձավճար, փորձառու, անբիծ, անդամալույծ, անեծք, անեղծ, բարձունք, բացարձակ, բռունցք, բոցկլտալ, թխվածք, խցանահան, խցկել, խուրձ, ծածկագիր, ծածկոց, ծոծրակ, հարձակում, հեծկլտալ, հարցուփորձ:

դ/ մղձավանջ, մտածմունք, մտացածին (հորինած), մրցակից, նայվածք, շինծու (կեղծ), ոսկեզօծ, ործկալ, վարձահատույց, փորձանոթ, ակնածանք, աղցան, լուսարձակ, հերարձակ, հինավուրց, հնձել, հնոց, պախուրց (սանձ), ջրահեղձ, սանձարձակ, հեղձուցիչ, վեհապանծ, վերամբարձ, տողադարձ, տրցակ, ցնցոտի, ուրց, փղձկալ, փորձանք, քաղց, քաղցրահնչուն, քաղցրավենիք, քարածածկ, օձիք:

Սխալ                                             ճիշտ

ներկաների մեծ մասը ծափահարեցիններկաների մեծ մասը ծափահարեց 
արձանը փողոցի վրաարձանը փողոցում 
մատերմատներ 
խոսալխոսել 
փախնելփախչել 
ցրտից սառելցրտից սառչել 
հորմոնալհորմոնային 
հիշացնելհիշեցնել 
գերանալգիրանալ 
անձեռնոցիկանձեռոցիկ 
իրանցիրենց 
հավաքածոհավաքածու 
ժողովածոժողովածու 
իմաստալիցիմաստալի 
գլուխս պտտվում էգլխիս պտտվում է 
կամուրջիկամրջի 
իր մեջ ներառում էներառում է 
պոչին նստելհետևել 
կրկին անգամկրկին, վերստին 
վայրենի աղջիկվայրի աղջիկ 
ավիրելավերել 
ներ է կրված Ռուսաստանիցներկրված է Ռուսաստանից 
քայլելուց խոսելքայլելիս խոսել 
հինգին վեց պակասհինգից վեց է պակաս 
երեկոյան ժամը 19-իներեկոյան ժամը 7-ին 
կցույց տամցույց կտամ 
երեկոյան ժամը 19-իներեկոյան ժամը 7-ին 
համաձայնել ասածների հետհամաձայնել ասածներին 
սիրահարվել նրա վրասիրահարվել նրան 
ներողություն խնդրել նրաններողություն խնդրել նրանից 
տեղյակ լինել դեպքի մասինտեղյակ լինել դեպքից/դեպքին 
իմ մոտ/վրա/պես/նման/համարինձ մոտ/վրա/պես/նման/համար
տեղյակ լինել դեպքի մասինտեղյակ լինել դեպքից/դեպքին
ծիծաղալծիծաղել
սառչելովսառելով
սառում ենքսառչում ենք
կաշվեգործկաշեգործ
վայրկյանականվայրկենական
առօրյականառօրեական
ութանասունութսուն
Рубрика: Հայոց լեզու

Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե.

ա/ այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողէրոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, ինչևիցե, մանրէ, հնեաբան, մանրէ, նախօրե, չեն,չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա:

բ/ աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, Էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջօրե, նորեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցե, չէի, պատնեշ, ջոկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ:

գ/ աներևակայելի, անէական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրեական, բազմերանգ, գրեթե, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցե, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրէջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ: