Рубрика: Քիմիա

քիմիա

 1. տորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.            գ. բուսական յուղ        
 2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
            գ. արձանը             
 3. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ

1.երկուսնել լուծվող են

2.3

Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

2Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն բաղադրություն, բնորոշ կառուցվածք, ուստի և օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով:

 1. Ո՞րխառնուրդներըկարելիէբաժանելթորումով. ա) սպիրտ եւ ջուր
 2. կարելի է բաժանել թորմոյով
Рубрика: Հայոց լեզու

Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե.

ա/ այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողէրոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, ինչևիցե, մանրէ, հնեաբան, մանրէ, նախօրե, չեն,չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա:

բ/ աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, Էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջօրե, նորեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցե, չէի, պատնեշ, ջոկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ:

գ/ աներևակայելի, անէական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրեական, բազմերանգ, գրեթե, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցե, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրէջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ:

Рубрика: Պատմություն

«Իսրայել Օրին ազատագրական գործիչ»

 • Ո՞վ էր Իսրայել Օրին, նրա ծավալած գործունեությունը հայության ազատագրման հարցում, ինչ արդյունքի հասավ:

Իսրայել Օրին հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ է, դիվանագետ: Նա եղել է զինվորական՝ հեծելազորի կապիտան, մատակարարման կոմիսար։ 1706 թ․ Պետրոս Մեծից ստացել է գնդապետի կոչում։Նրա ծավալած գործունեությունը չնայած  կիսատ մնաց, նրա հանկարծամահ լինելու պատճառով ,սակայն նա ազատագրության հարցին գործնական  ընթացք տվեց  մեծապես կարևորելով ընդհանուր թշնամու դեմ հնարավոր դաշնակիցներին համախմբելու գաղափարը։ Նրա անվամբ է պայմանավորված XVII դարի վերջի և XVIII դարի սկզբի հայ ազգային-ազատագրական շարժման զարթոնքը: 

Իսրայել Օրու հիմնական խնդիրը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքի ստեղծումն էր:

 • Նրա անցած ուղին ներկայացրու քարտեզագրման միջոցով:
Իսրայել Օրի.png

 • Երևակայական նամակ Իսրայել Օրու անունից:

Рубрика: Ֆիզիկա

ֆիզիկա

1. Շարժում: Ինչ է մեխանիկական շարժումը: (Անցյալ տարվա դասընթացի կրկնություն):

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում:

2.Ինչ է ուսումնասիրում կինեմատիկան

Կինեմատիկան ուսումնասիրում է մարմինների շարժումների մաթեմատիկական բնութագիրը, առանց հաշվի առնելով շարժման պատժառը։

3. Շարժման հարաբերականությունը: 

Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը մարմնի շարժման հետագծի, անցած տարածության, տեղաշարժի և արագության կախվածությունն է `հղման շրջանակի ընտրությունից:

4.Ինչ է իրենից ներկայացնում հաշվարկման համակարգը: Հաշվարկման մարմին:

Հաշվարկման համակարգը միմյանց նկատմամբ անշարժ մարմինների ամբողջություն է, որի նկատմամբ դիտարկվում է շարժումը և ժամացույցի հաշվարկման ժամանակը, որի նկատմամբ դիտարկվում է ցանկացած մարմնի շարժում:

5.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ (թվարկել տեսակները ):
Գիծը, որը մասնիկը նկարագրելիս շարժվում է, կոչվում է շարժման հետագիծ:
Եթե մարմնի շարժման հետագիծը ուղիղ գիծ է, ապա շարժումը կոչվում է ուղղագիծ, իսկ եթե կոր գիծ է — կորագիծ։
Հետագծի ձևը կախված է հաշվարկման մարմնի ընտրությունից։

6.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ: Ճանապարհի միավորը:
Մարմնի հետագծի հեռավորությունը — մարմնի անցած ճանապարհն է։
Ճանապարհի միավորները — միկրոն, նանոմետր, միլիմետռ, սմ, մետր, կմ։

7.Ինչով է տարբերվում հետագիծը մարմնի անցած ճանապարհից:
Մարմնի հետագիծը այն գիծն է, որով շարժվում է մարմինը, ճանապարհը ինչ-որ ժամանակում անցած հետագծի երկարությունն է:

8.Որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ և որը՝ անհավասարաչափ: (Բերել ձեր շուրջը առօրյայում, կենցաղում հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժման օրինակներ):

Հավասարաչափ շարժումը այն է, երբ որ մարմինը շարժվում է նույն իր արագությամբ, իսկ անհավասարաճափ շարժումը, երբ որ մարմնի արագությունը փոխվում է շարժվելու ընթացքում։

9.Որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին:
Այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկում են այլ մարմինների դիրքերը — կոչվում է հաշվարկման մարմին։

 1. Արագություն, արագության միավորը: Բացի թվային արժեքից էլ ինչով է բնութագրվում մարմնի արագությունը: Վեկտորական և սկալյար մեծություններ;
  Արագություն — V
  Արագության միավորը — կմ/ժ, մ/վ։

10.Որ շարժումն է կոչվում անհավասարաչափ: Բերել օրինակներ:
Անհասարաչափ շարժում — կոպեկի գլորվելը, գնացքը կայարանին մոտենալիս։

11.Սահմանել անհավասարաչափ շարժման միջին արագություն:
Միջին արագությունը կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի հետագծի երկարության և անցնելու ժամանաիկը հարաբերությանը։

12.Գրել միջին արագության բանաձևը:
Vմիջ = S\t

13.Ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի անհավասարաչափ շարժման միջին արագությունը:

Անհավասարաչափ շարժման միջին արագությունը հետագծի տվյալ տեղամասում հավասար է այն հավասարաչափ շարժման արագությանը, որի դեպքում մարմինը հետագծի այդ տեղամասն անցնում է նույն ժամանակում, ինչ անհավասարաչափ շարժման դեպքում:

Рубрика: Հայոց լեզու

Ամենապիտանի բանը: Ավ. Իսահակյան

Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ և խելացի մի թագավոր է եղել: Նա ունեցել է երեք որդի:
Եղավ, որ այդ թագավորը ծերացավ և կառավարության սանձը կամեցավ դեռ ողջ օրով հանձնել իր ժառանգներից նրան, որն ավելի ընդունակ կլինի այդ դժվարին գործին: Ուստի մի օր կանչեց որդիներին և ասաց.
-Սիրելի որդիներ, տեսնում եք, որ ձեր հայրը ծերացել է ու էլ չի կարող երկիրը կառավարել: Ես վաղուց իջած կլինեի իմ գահից, եթե կատարված տեսնեի այն միտքը, որ երկար տարիներ պաշարել է հոգիս: Եվ հիմա ձեզանից ով որ իմաստուն կերպով լուծե այդ իմ միտքը, նա կստանա իմ թագը, նա կկառավարե իմ ժողովուրդը:


-Ապրած կենա մեր սիրելի հայրը, սուրբ է մեզ համար նրա վեհ կամքը. Այդ ի՞նչ մեծ միտք է, որ չի կարողացել լուծել նրա իմաստուն հոգին:
-Ահա՛ տեսնո՞ւմ եք այդ ահագին և մեծածավալ շտեմարանը, որ վաղուց շինել եմ: Իմ փափագսշինել էր այդ լցնեի այնպիսի բանով, որ ամենապիտանին լիներ աշխարհիս երեսին և որով կարողանայի բախտավոր դարձնել իմ ժողովուրդը: Այդ շտեմարանը մնում է դատարկ:
Եվ հիմա, ո՛վ ձեզնից կարողանա այդ շտեմարանը իր բոլոր անկյուններով, ծայրեծայր, լցնել աշխարհի այդ ամենապիտանի բանով, թող նա արժանի լինի գահին:
Առե՛ք գանձերիցս ինչքան որ կուզեք և առանձին-առանձին ուղի ընկեք քաղաքե-քաղաք, աշխարհ-աշխարհ, գտեք այդ բանը և լցրեք իմ շտեմարանը:
Ձեզ երեք անգամ քառասուն օր միջոց եմ տալիս:
Որդիները համբուրեցին հոր ձեռքը և ճանապարհ ընկան:
Ամբողջ երեք անգամ քառասուն օր նրանք շրջեցին քաղաքե-քաղաք, աշխարհե-աշխարհ. տեսան ուրիշ-ուրիշ մարդիկ, ուրիշ-ուրիշ բարքեր ու ժամանակին եկան կանգնեցին հոր առջև:
-Բարով եք եկել, անգին որդիներս, գտե՞լ եք արդյոք և բերել՝ ինչ որ ամենապիտանի բանն է աշխարհում:
-Այո՛, գտել ենք, սիրելի հայր,- պատասխանեցին որդիները:
Եվ հայրն իսկույն վեր առավ որդիներին և գնացին շտեմարանի դուռը. այնտեղ հավաքված էին բոլոր պալատականները և շա՛տ ժողովուրդ:
Թագավորը բացեց դուռը և կանչեց մեծ որդուն.
-Ինչո՞վ կլցնես այս ահագին շտեմարանս, սիրելի որդյակ, ի՞նչ բանով, որ աշխարհում ամենապիտանին լինի:
Եվ մեծ որդին գրպանից հանեց մի բուռ հացահատիկ՝ պարզելով դեպի հայրը՝ ասաց.
-Հացով կլցնեմ այս ահագին շտեմարանը, թանկագին հայր:
Ի՞նչն է աշխարհում ամենապիտանի բանը, քան հացը, ո՞վ կարող է առանց հացի ապրել: Շատ թափառեցի, շատ բան տեսա,- բայց հացից անհրաժեշտ ոչինչ չգտա:
Այն ժամանակ հայրը կանչում է միջնեկ որդուն.
-Ինչո՞վ կլցնես այս ահագին շտեմարանս, սիրելի որդյակ, ի՞նչ բանով, որն աշխարհում ամենապիտանին լինի:
Եվ միջնեկ որդին հանեց գրպանից մի բուռ հող, պարզելով դեպի հայրը՝ ասաց.
-Հողով կլցնեմ ես ահագին շտեմարանը, թանկագին հայր, ի՞նչն է աշխարհում ամենապիտանի բանը, քան հողը: Առանց հողի հաց չկա, առանց հողի ո՞վ կարող է ապրել: Շատ թափառեցի, շատ բան տեսա, բայց հողից անհրաժեշտ ոչինչ չգտա:
Ապա հայրը կանչեց կրտսեր որդուն.
-Ինչո՞վ կլցնես այս ահագին շտեմարանս, սիրելի որդյակ, ի՞նչ բանով, որն աշխարհում ամենապիտանին լինի:
Այդ միջոցին կրտսեր որդին հաստատ քայլերով մոտեցավ շտեմարանին, անցավ շեմքը, գրպանից հանեց մի փոքրիկ մոմ, կայծքարին խփեց հրահանը, կայծ հանեց, վառեց աբեթը, հետո մոմը: Բոլորը կարծում էին, թե նա ուզում է լույսի լուսով լավ զննել շտեմարանը, նրա ահագնությունը:
-Դեհ, ասա, որդի, ինչո՞վ կլցնես.- անհամբեր ձայնով հարցրեց հայրը:
-Լույսով կլցնեմ այս ահագին շտեմարանը, իմաստուն հայր, լույսով միայն: Շատ թափառեցի, շա՛տ աշխարհներ տեսա, բայց լույսից անհրաժեշտ ո՛չ մի բան չգտա: Լույսն է ամենապիտանի բանը աշխարհում: Առանց լույսի հողը հաց չի ծնի, առանց լույսի հողի վրա կյանք չէր լինի:
Շա՛տ թափառեցի, շա՛տ աշխարհներ տեսա և գտա, որ գիտության լույսն է ամենապիտանի բանը, և միայն գիտության լույսով կարելի է կառավարել աշխարհը:
-Ապրե՛ս,- գոչեց ուրախացած հայրը,- քեզ է արժանի գահն ու գայիսոնը, քանի որ լույսով ու գիտությամբ պիտի լցնես թագավորությունդ և մարդկանց հոգիները:
-Ապրա՛ծ կենա մեր երիտասարդ լուսավոր թագավորը,- գոչեցին ոգևորված պալատականներն ու ժողովուրդը ամբողջ:

Հարցեր և առաջադրանքներ:
Ինչի՞ մասին է հեքիաթը: Հեքիաթը թագավորի և 3 որդիների մասին էն, որ թագավորը ենթարկում է որդիներին փորձությոան;
Ըստ քեզ` ո՞րն է ամենապիտանի բանը:Լույսը
Համաձայն ե՞ս, որ լույսն է ամենապիտանի բանը: Պատասխանդ հիմնավորիր: այո համաձայն եմ
Ընդգծված բառերին մեկական հոմանիշ գրիր:

արդարամիտ-ա. Շիտակ, շիտակամիտ, ուղղադատ, ուղղախոհ, ուղղամիտ, արդարադատ, արդարախոհ, արդարասեր, իրավադատ, իրավախոհ, իրավասեր, իրավարար, անկողմնակալ, անկողմնապահ, անաչառ, անկաշառ, անշահախնդիր, անկաշառելի, (հնց.) արդարակշիռ, արդարակորով, արդարախորհ, ուղղախոհ, արդարահայաց, աննախապաշար, անակնառու, անիրավատյաց, իրավախորհուրդ, (հզվդ.) անաչառելի, անհակատուր, հավասարադատ, հավասարասեր, հավասարատես, ստուգակշիռ, քաջահամարձակ:

խելացի-ա. Խելոք, մտացի, ուշիմ, բանիմաց, բանգետ, իմաստուն, խոհեմ, ողջամիտ, ողջախոհ, լրջմիտ, (հզվդ.) հանճարամիտ, կորովամիտ, խելամիտ, կատարելամիտ, կաաարԵլիմաստ, մտահարուստ, իմաստախոհ, իմասաախորհ, իմաստախորհուրդ, խելանի, կորովագետ, (հնց.) քաջախոհ, քաջախոհակ, մեծախոհ, մեծախորհուրդ, բազմախորհուրդ, հարստամիտ, քաջախրատ: || Խոհական, բանավոր:

կամեցավ -նչբ. 1. Ուզենալ, ուզել, ցանկանալ, ցանկալ, հոժարել, հաճել, բարեհաճել, հավանել, բաղձալ, ախորժել, կամել (հզվդ.), ցանկություն ունենալ, տրամադրվել, տրամադիր յինել: 2. Հրամայել, թելադրել, պահանջե|: 3. Տես Միջնորդել 1 նշան.:

վեհ -. վսեմ, բարձր, մեծ, վես, գերագույն, բարձրագույն, վեհապանծ, վեհասքանչ, վեհավետ, վեհագո: 2. Տեն Կաթողիկոս:

ահագին -ա. Հսկայական, մեծ, խոշոր, վիթխարի, ահռելի, մեծղի (հզվդ.), (բրբ.) զեռ, զըռ, զռփի, զռփո, աժդահա:

շինել-1) նբ. 1. Կառուցել, կառուցապատել. կերտել, ստեղծել, պատրաստել, կազմել, ճարտարեի հնարել, հորինել, սարքել, անել, նյութել, (բրբ.) շիքել, խորդել; 2. Զարդարել, գեղեցկացնել (քէոնքերը): 3. Տես Զուգավորել 1 նշան.:

փափագսշինել -նբ. 1. Կառուցել, կառուցապատել. կերտել, ստեղծել, պատրաստել, կազմել, ճարտարեի հնարել, հորինել, սարքել, անել, նյութել, (բրբ.) շիքել, խորդել; 2. Զարդարել, գեղեցկացնել (քէոնքերը): 3. Տես Զուգավորել 1 նշան.:

բախտավոր -Բարեբախտ, երջանիկ, երանելի, (հնց.) երանավոր, երանիկ, բարեբախտիկ, բարեբաստիկ, լիաբախտիկ, լիաբախտ, գեղանսեհ, հաջողաբախտ:

Рубрика: Հայոց լեզու

հայոց լեզու

1.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց: Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ  նա կընկճվի: Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտացի է ու ամբողջական: Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու ամգամ՝ կեսօրին ու կեսգիշերին,աստվածաբաներ էին ուղարկում նրա խուցը: Բայց նա ոչինչ չէր խնդրում: Երբ կարդինալի պալատում, կարդում էին դատավճիռը, նա ասաց. «Դուք ավելի մեծ երկյուղով եք հայտնում ինձ դատավճիռը, քան ես լսում եմ»:

 2.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Պատկերացրեք, որ    երկրի վրա մեզ  հետ  միասին ապրում են   էակներ,  որոնց   կյանքի ժամանակամիջոցը՝ ծնունդից մինչև  մահ, տեղավորվում է  վայրկյանի հազարերորական մասում: Այդպիսի յուրաքանչյուր  էակի կյանքի   ընթացքում դիտվող  աշխարհը ակնթարթային լուսանկարը կլինի: Այդ  նկարի մեջ  տարօրինակ դիրքերում քարացած անշարժ  էակներ՝ մարդիկ  կլինեն:

 3.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Երկրագնդի վրա կյանքը հավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեև զարգացման միլիոնավոր տարիներ են անցել, հիմա էլ մարդու մարմնի հյուսվածքները ողողվում են լուծույթով, որն իր բաղադրությամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխության և օրգանիզմի ամբողջ գործընթացի համար: Բայց ջուրը միայն օրգանիզմի առողջ  և արդյունավետ գործունեությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանյութերի աղբյուր է: Վերջապես նաև  ջրային ճանապարհների մասին հիշենք:

4 Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Աղթամար կղզու բոլոր շինություններից ամենահրաշափառը Սուրբ Խաչի տաճարն էր: Բյուրավոր  նավեր ցամաքից կրում էին ամենաընտիր քարերը՝ տաճարի շինվածքի համար: Գագիկ թագավորը  մինչև անգամ  հեթանոսական մի բերդ կործանել տվեց, որ դրա քարերն էլ բերեն Աղթամար: Տաճարի շինվածքի  համար օգտագործվեց ավելի քան երկու հարյուր լիտր կաթ: Պատերը զարդարված էին բարձրաքանդակ   պատկերներով,  որոնց մեջ Աստվածաշնչյան հերոսների և Փրկչի բոլոր կարևոր  տնօրիությունները երգում էին:

 5.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Վերջապես նրանք  հասան հռչակավոր Խաչաղբյուրին: Առանորը մագլցեց ժայռն ու անցի մոտից մի պարան կապեց, որպեսզի տղաները կառչելով բարձրանան քարանձավ: Քարանձավային լճակից թափվող առվակի մեղմ խոխոջյունն էր լսվում: Ջուրն այնքան թափանցիկ էր, որ հատակի խիճն ու ավազը  երևում էին: Արշավախմբի  որոնումները ցնցող  արդյունք տվեցին: Տղաները այդ քարանձավից ոչ միայն նախամարդու իրեր գտան, այլև, բազմաթիվ ստորգետնյա անձավներ, լճեր ու գետեր:


6.Ընդգծված բառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները:

Հայտնվի, պարզապես, գահավիժում էր, զմրուխտ, դեգերում են, վայրը, անցնելու, անընդհատ,կտրվի, կաթիլ, վառվում են, գնալ, սքանչացել էին:Մի  անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ տեսան:Սովորական ջրվեժ էր, որ բյուրեղապակե կոթողի նման  ընկնում էր  — գահավիժում էր  ցած:Բայց բեդվիններըհիացել էին-սքանչացել էին:  Անապատում մարդիկ քանի՜ օր են թափառում- դեգերում են  ջրհորին հասնելու համար: Քանի՜ ժամ են փորում նորից ու նորից  —անընդհատ փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին ջրիկ ցեխ երևա-Հայտնվի:Ջրի ամենափոքրիկ շիթերից —կաթիլներից  անգամ հողի վրա բոցկլտում են-վառվում են  խոտի վառ կանաչ —զմրուխտ, կայծերը: Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ տեղը-վայրը:  Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրերկտրել-անցնելուորպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում:Բեդվինները ուղղակի- պարզապես չէին կարողանում այդտեղից հեռանալ: Նրանք խնդրեցին շտապեցնող հյուրընկալին.-Սպասենք, մինչև ջուրը վերջանա-կտրվի:2.Գրի՛ր տրված գույների երանգների անունները (սկզբում իմացածդ բառերը գրի՛ր,հետո բառարանով լրացրո՛ւ):

Կապույտ-Երկնագույն , կապտագույն, լուրթ, ծավի, մավի, ծովագույն, կապուտակ,

կարմիր-Կարմրագույն, կարմրերանգ, կարմրագունակ, ալ, բոսոր, բոսորագույն, հրագույն, արնագույն, ատրագույն, բոցագույն,

կանաչ-զմրուխտ

 դեղին-խարտիշագույն, շիկագույն, դեղձանագույն

 սպիտակ-ճերմակ, սպիտակաթույր, ճերմակաթույր, ճերմակորակ, սպիտակավուն, ճերմակավուն

սև- Սևագույն,  սևաթուխ,  սևուլիկ, թուխ, թխագույն, թխավուն, մրագույն, մթագույն, ածխագույն

 մոխրագույն-  Գորշ, գորշագույն,  մողոշիկ, մրեժ


7.Տրված բառերը գրի՛ր հոմանիշների փոխարեն: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
Թվական, երբևէ, ընթացքում, գնահատվել, երկրպագու, վճարել, վաճառված, ձեռք բերել:
Հուշանվերների սիրահար — երկրպագու ոմն անգլիացի մի գնդակ ունենալու — ձեռք բերելու համար հինգ հազար դոլար է տվել — վճարել: Դա եղել է Անգլիայում ինչ որ ժամանակ — երբևէ ծախված- վաճառված ամենաթանկ գնդակը: Գնդակն այդքան բարձր գին է ունեցել — գնահատվել այն պատճառով, որ 1963 թվին — թվականին գործածվել է ՖԻՖԱ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հավաքականների խաղի ժամանակ- ընթացքում:

Рубрика: Գրականություն

Խորխե Բուկայի «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա»

Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ամենից շատ գազաններն էին ինձ դուր գալիս: Ինձ հատկապես փիղն էր գրավում, որը, ինչպես հետո իմացա, նաև մյուս երեխաների սիրելին էր:

Ներկայացման ժամանակ այդ հսկայական վայրի կենդանին ցուցադրում էր իր անասելի քաշը, ուժը, չափսերը… Բայց իր ելույթից հետո մինչև հաջորդ ելույթի սկիզբը նա շղթայված էր, շղթայի մի ծայրը կապված էր փղի ոտքին, իսկ մյուսը` գետնի մեջ խրված ցցին:
Այն ընդամենը փայտի մի կտոր էր, որ միայն մի քանի սանտիմետր էր խրված հողի մեջ: Չնայած շղթան հաստ էր և ամուր, ինձ համար ակնհայտ էր, որ այդպիսի կենդանին, որն ընդունակ է ծառեր արմատախիլ անելու, հեշտությամբ կարող էր այդ ցիցը հանել ու փախչել:
Ինձ համար հանելուկ էր մնացել` ի՞նչն էր նրան պահում, ինչո՞ւ նա չէր փախչում:
Երբ դեռ հինգ-վեց տարեկան էի, հավատում էի մեծահասակների իմաստնությանը: Չեմ հիշում` այս հարցերը ես տվեցի ուսուցչի՞ս, հայրիկի՞ս, թե՞ հորեղբորս: Նրանցից մեկն ինձ բացատրեց, թե փիղը չի փախչում, քանի որ  վարժեցված է:
Այդ ժամանակ ես տվեցի միանգամայն ակնհայտ հարց. «Եթե փիղը վարժեցված է, էլ ինչո՞ւ են նրան շղթայում»:
Հիշում եմ, որ ոչ մի բավարար պատասխան չստացա: Ժամանակի ընթացքում մոռացա փղին էլ, նրա հետ կապված հարցերն էլ և այդ մասին հիշում էի միայն մարդկանց շրջապատում, ովքեր գոնե մեկ անգամ այդ հարցն իրենց տվել են:
Մի քանի տարի առաջ հայտնաբերեցի, որ, հուրախություն ինձ,  բավականին խելացի մի մարդ գտել է հարցի պատասխանը` կրկեսային փիղը չի փախչում, որովհետև նա մանկուց կապված է նմանատիպ ցցի:
Աչքերս փակեցի և պատկերացրի ցցին կապված նորածին անպաշտպան փղին: Վստահ եմ, որ այն ժամանակ փղիկն ամբողջ ուժով ձգվել է` փորձելով ազատվել: Բայց, չնայած  ջանքերին, ոչինչ չի ստացվել, քանի որ ցիցն այն ժամանակ բավականին ամուր է եղել:
Պատկերացնում էի, թե ինչպես է նա երեկոյան ուժասպառ ընկնում, իսկ առավոտյան փորձում նորից ու նորից… Մինչև, իր համար սարսափելի մի օր, նա հնազանդվել է իր ճակատագրին՝ ընդունելով սեփական անզորությունը:
Այդ հսկա և հզոր փիղը կրկեսից չի փախչում, քանի որ խեղճը կարծում է, թե չի կարող:
Նրա հիշողության մեջ մնացել է անզորության այն զգացողությունը, որն ապրել է ծնվելուց անմիջապես հետո:
Եվ ամենավատն այն է, որ այդ հիշողությանը նա երբեք չի կասկածում:
Նա այլևս երբեք չի փորձել իր ուժը կիրառել:
-Այսպիսին է կյանքը, Դեմիան: Բոլորս էլ ինչ-որ բանով նման ենք կրկեսի փղին. այս կյանքում մենք կապված ենք հարյուրավոր ցցերի, որոնք սահմանափակում են մեր ազատությունը:
Ապրում ենք` համարելով, որ «չենք կարող» անել բազում գործեր, ուղղակի, որովհետև, շատ վաղուց, երբ դեռ փոքր էինք, փորձել ենք ու չենք կարողացել:
Այն ժամանակ վարվել ենք այս փղի նման, մեր հիշողության մեջ գրանցել ենք այսպիսի հրահանգ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում և երբեք չեմ կարողանա»:
Մենք մեծացել ենք այս հրահանգով, որն ինքներս ենք մեզ տվել, և դրա համար էլ երբեք չենք փորձել ցիցը հանել:
Երբեմն, շղթայի ձայնը լսելիս, հայացք ենք ձգում ցցին և մտածում.
Չեմ կարողանում և երբեք էլ չեմ կարողանա:
…. Եվ միակ ձևը պարզելու, որ դու  կարող ես ինչ-որ բանի հասնել, նոր փորձ անելն է, որի մեջ կներդնես քո ամբողջ ոգին:

 1. Որն է ստեղծագործության ասելիքը
Ասում է, որ բոլորը պետք է աշխատեն իրենց նպատակին հասնելու համար:

2. Բնութագրեք փղիկին

քաշ, ուժ, չափս

3. Ինչքանով եմ ես նման փղիկին

Ես նման չեմ փղիկին, քանի որ գրեթե միշտ հասնում եմ նպատակիս

4. ինչ ճանապարհ եմ անցնում նպատակիս հասնելու համար

Եթե ​​ես ցանկանամ, ես հեշտությամբ կհասնեմ իմ նպատակին
Рубрика: Հանրահաշիվ

Կատարել բազմապատկում՝

a) 25×11 =275 , b ) 17×11 =187 , c ) 18×11 =198

d) 15×8 =120 , e) 15×24 =360 , f ) 15×18 =270

2.Կատարել բաժանում՝

a)144:3 =48 , b)255:5 =51 , c)124:4 =31

d)558:9 =62 , e)625:25 =25 , f)169:13 =13

3.Տրված թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով.

Օրինակ`

2353 = 1000×2 + 100×3 + 10×5 +1×3

a)453 =100*4+5*10+3 , b)1440 =1000*1+4*100+4*10 ,c) 23540 =20*1000+3*1000+4*10

4.Գտնել տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

Օրինակ` (14,21) = 7,(Այն ամենամեծ բնական թիվը,որը բաժանվում է 14-ի և 21-ի)

a)(15,45) =3 , b)(16,42) =2 , c)(56,42) =7

d)(44,77) =11, e)(7,99) =1 , f)(144,124) =

5.Գտնել տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

a)[15,45] =5 , b)[16,48] =8 , c)[18,27] =9

6.Արմենը Գուրգենից 400 դրամ ավելի ուներ: Նա իր և Գուրգենի համար 150 դրամանոց մեկական պաղպաղակ գնեց: Արմենի մոտ մնացած գումարը քանի՞ դրամով էր ավելի Գուրգենի մոտ եղած գումարից:

Պատ.՝ 100 դրամ