Рубрика: Անգլերեն

1a- the tree successful people i’d like to talk about are, Harry Styles, they are a really successful singer, they have two successful albums and was also part of a very popular british band called ” one direction ” back in 2010 . Lele Pons, she is a comedian who got her fame from an app called “vine” she currently has 45.3 million followers on instagram , she also has a very successful singing career , her biggest song is called “Se te nota” with 365 million views on youtube . And lastly Jeff Bezos , he is the founder of both amazon , the world’s largest retailer, and Blue Origin. with an estimated net worth of $177 billion, he is the richest person in the world.

1b- they are all very hard working and succesful.

2- Indra was the chief executive officer of PepsiCo , she also has a bachelor of science degree, an MBA from the Indian institute of management and a master’s degree in public and private management from Yale university

Angelina Jia Kim was successful in launching non-toxic/ organic skin care products called “Aroma & Co” and created a savior the success, an online community for female entrepreneurs.

Carol Greinder became department director at John Hopkins university school of medicine and won the Nobel prize

3- 1-Indra Nooyi, 2- Angela Jia Kim, 3- Carol Greinder, 4- Angela Jia Kim, 5- Indra Nooyi, 6- Carol Greinder

4- .1- I think Nooyi’s management style is great! She’s really hard working and responsible.

.2-

.3- Greinger was diagnosed with dyslexia, she was self-disciplined

.4- I’m definitely most impressed by Carol Greinder, personally I find it really hard to memorize stuff specially biology an history.

5a- allergy – allergic , infection – infectious , influence – influencer , passion – passionate , persuasion – persuasive , power – powerful , success – successful.

5b- allergic

6a- affection – affectionate, ambition – ambitious, education – educational , empathy – empathic, fiction – fictional, logic – logical, speculation – speculative.

6b- 1- the most successful person i know is Bill Gates because he is the owner of two very successful companies and also is the world’s richest person.

2- my favorite fictional character is Damon Salvatore from The Vampire Diaries , the actor’s real name is Ian Somerhalder , because he is an amazing actor with an amazing roll.

3- the most powerful piece of art that i’ve seen is a movie called “the pursuit of happyness” ,another great and powerful movie i’ve seen is “dunkirk”.

4-While a bachelor’s degree in education is the minimum level of education you’ll need to become a teacher, you have many options as to what and where you’ll teach. You can specialize in special education, secondary education, middle-level education, or early childhood education.

7a- 1- present continuous : “Nooyi is constantly reinventing her business and model” – “Angela Jia kim s a successful interpreneur”

2- past continuous : ” in 2010 Indra Nooyi was named the most powerful businesswoman in the world” – ” her first piano teacher was her mother”

3- present perfect continuous : ” she has been working as a chairperson ”

7b- 1- past continuous 2- present continuous, 3- present perfect continuous

9- I really respect my best friend . he comes from Poland and speaks four languages. he lived in London since 1998 and i’ve know him for ten years. we met on holiday when we hitchhiked through Spain. One day while we were walking through the Cantabrian Mountains, he told me that even though he had left school at fifteen, he is very successful. he joined his company when it was having difficulties. he has been working his way up to the top since then .He has only worked there for seven years and he is aready beaing the director.

Рубрика: Աշխարհագրություն
 1. ողողող ջրային ավազանները:
  Բնութագրեք Հնդկաստանի աշխարհագրական դիրքը:
  Հնդկաստանը արևմուտքից ողողվում է Հնդկական օվկիանոսի Արաբական ծովի, արևելքից`Բենգալյան ծովի ջրերով։ Տարածքը 3,3 միլիոն կմ քառակուսի է։ Հնդստան թերակղզու մեծ մասը զբաղեցնում է Դեկանի սարահարթը, հյուսիսում`Ինդոս-Գանգեսյան դաշտավայրը և երկրագնդի ամենաբարձր լեռները`Հիմալայները և Կարակորումը։
  Հարավային Ասիայի հասարակական-աշխարհագրական տարածաշրջանում ներառված երկների ընդհանուր տարածքը 4,5 մլն կմ է աշխարհի ցամաքի 3%-ից փոքր-ինչ ավելի: Այստեղ է բնակվում աշխարհի բնակչության 23%-ը: 
  2.Ի՞նչ դեր ունի Հնդկաստանը հվ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում
  Հնդկաստանի դերը հվ Ասիայում լավ է քանի որ՝  Արդյունաբերության մեջ գերակշռում է թեթև և սննդի արդյունաբերությունը։ Արդյունահանում են ածուխ, երկաթի և մանգանի հանքանյութեր, փայլար, ծարիր, բոքսիտներ, նավթ։
  Հարավային Ասիան աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության օջախներից է։ Հարավային Ասիան աշխարհում առաջատարն է թեյի, ոսպի, ջուտի, գետնանուշի, գարու, բրնձի, ցորենի, բամբակի և այլ բույսերի համախառն բերքով:
  3.Որո՞նք են Հնդկաստանի զարգացման նախադրյալները:
  Հնդկաստանի զարգացման նախադյալներից են հանքաքարի տեսակները։ Օրինակ՝ տիտան, քրոմիտ, երկաթի հանքաքարը և այլն։ Ունի նաև քարածուխի մեծ պաշարներ։
  Հարավային Ասիայի երկրներում շատ զարգացած է գյուղատնտեսությունը: Հարավային ասիայի  հարստություններից առանձնացնում են քարածուխի, մանգանի, քրոմի, երկաթի, և տիտանի հանքաքարերը։
  4.Որո՞նք են Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:
  Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերն են արտադությունը, մեքենայաշինությունը, քիմիական ու թեթև արդյունաբերությունը, մետաղաձուլությունը և գյուղատնտեսությունը։
Рубрика: Աշխարհագրություն

Ադրբեջան, պաշտոնական անվանումը՝ Ադրբեջանի Հանրապետություն ինքնիշխան պետություն Հարավային Կովկասում՝ Արևելյան Եվրոպայի և Հարավարևմտյան Ասիայի խաչմերուկում։ Արևելքում ափերը ողողում են Կասպից ծովի ջրերը, հյուսիսում սահմանակցում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հյուսիս-արևմուտքում՝ Վրաստանին, արևմուտքում՝ Հայաստանին և Արցախի Հանրապետությանը, իսկ հարավում՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանին բռնակցված Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունը, որպես էքսկլավ, հյուսիսում և արևելքում շրջապատված է Հայաստանով, հարավում և արևելքում սահմանակցում է Իրանին, իսկ հյուսիս-արևմուտքում ձգվում է շուրջ 10 կմ երկարությամբ սահմանը ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի հետ։

Ադրբեջանական առաջին պետական միավորումը՝ Ադրբեջանի Ժողովրդավարական Հանրապետությունը, ստեղծվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին՝ Անդրկովկասյան սեյմի փլուզման հետևանքով։ Մուսավաթական Ադրբեջանը դարձել է ժողովրդավարական առաջին երկիրն իսլամադավան աշխարհում։ 1920 թվականին Ադրբեջանը գրավվել է խորհրդային կարմիր բանակի կողմից՝ վերածվելով Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի։ Խորհրդային իշխանությունների օրոք՝ 1921 թվականի մարտի 16-ին, Կրեմլի իշխանության կողմից Խորհրդային Ադրբեջանին է բռնակցվում պատմական Հայաստանի մաս կազմող Նախիջևանը, իսկ հուլիսին՝ Արցախը։ Ադրբեջանի ներկայիս հանրապետությունը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ընդունված անկախության հռչակագրի համաձայն՝ Խորհրդային Միության կազմալուծման նախօրեին։ 1988 թվականին սկսվում է Արցախյան շարժումը, որը վերաճում է բաց պատերազմի։ Արցախյան պատերազմի ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն ու հարակից յոթ շրջանները միավորվում են դե ֆակտո անկախ Արցախի Հանրապետության կազմի մեջ։ Արցախյան հիմնահարցն ու երկրի միջազգային ճանաչումը ներկայումս համարվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության առանցքային խնդիրը։

Ադրբեջանը կիսանախագահական կառավարմամբ ունիտար պետություն է, որը համարվում է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության, Եվրախորհրդի, Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության, ԵԱՀԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի «Գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրի, Թյուրքական խորհրդի և մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների անդամ։ Ադրբեջանը դիվանագիտական հարաբերություններ ունի ՄԱԿ-ի անդամ 158 պետությունների հետ։ Գլխավոր ռազմաքաղաքական դաշնակիցներն են Թուրքիան, Թուրքմենստանը, Ղազախստանը, Իրանը, Ռուսաստանը և Վրաստանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական հարաբերությունները խզված են։ Հայաստանի քաղաքացիների Ադրբեջան մուտք գործելն արգելված է։ Ադրբեջանի ներկայիս անվանումը Իրանի հետ հակասությունների առիթ է հանդիսանում, քանի որ վերջինիս կողմից իրանական երկրամասի անվան կրկնօրինակումը ենթադրում է տարածքային հավակնություններն այդ հողերի նկատմամբ։ Ներկայիս Ադրբեջանը բազմազգ և բազմակրոն պետություն է։ Բնակչության մեծամասնությունն ադրբեջանցիներն են (91 %), որոնք դավանում է շիա իսլամ։ Խոշոր ազգային փոքրամասնություններն են լեզգիները, ռուսները, թալիշները, ավարները, թաթարները և վրացիները։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանը համարվում է իսլամադավան պետություն, այնուամենայնիվ, երկրի բնակչության 53%-ն իրեն համարում է աշխարհիկ։ Ալկոհոլն ու մուսուլմանական կրոնում անթույլատրելի համարվող մյուս սահմանափակումներն Ադրբեջանում թույլատրելի են և նույնիսկ ենթակա են վաճառքի։

Ադրբեջանը զարգացած արդյունաբերական երկիր է՝ տնտեսական զարգացման և գրագիտության բարձր ցուցանիշով, ինչպես նաև գործազրկության ցածր մակարդակով։ Երկրի տնտեսությունը հիմնված է նավթարդյունաբերության և արտասահմանյան ներդրումների վրա։ Ազգային արժույթը մանաթն է։ Այնուամենայնիվ, երկրի իշխող կուսակցությունը՝ «Նոր Ադրբեջան»-ը, բազմիցս մի շարք միջազգային կառուցների կողմից մեղադրվել է պատմակեղծարարության, ավտորիտարիզմի և մարդու իրավունքների խախտման մեջ։ Ժողովրդավարությունն Ադրբեջանում ունի բավականին ցածր մակարդակ։

Рубрика: Աշխարհագրություն
 • Քարտեզի վրա նշել Թուրքիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 • Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը:
  Թուրքիան միաժամանակ գտնվում է երկու աշխարհամասում՝ Ասիայում և Եվրոպայում: Մեծ մասը գտնվում է Ասիայում այդ պատճառով էլ այն համարում են Հարավ արևմտյան Ասիայի կազմում: Թուրքիան գլխավորապես լեռների և սարահարթերի երկիր է: Լեռները երիտասարդ են, որի պատճառով լեռնակազմական գործընթացները դեռևս շարունակվում են, լինում են երկրաշարժեր և գործող հրաբուխներ: Թուրքիայի Հյուսիսով, Սև ծովի ափերով ձգվում են Պոնտական լեռները, որոնց լանջերը զառիթափ իջնում են դեպի ծով: Թուրքիան գտնվում է մերձարևադարձային կլիմայական գոտու սահմաններում: Առատ է տեղումներով, մեղմ ձմեռներով և չափավոր շոգ ամառներով: Թուրքիայի գեռտերը արագահոս են և լեռնային: Թուրքիայի տարածքից են սկիզբ առնում տարածաշրջանի չորս խոշոր գետերը՝ Եփրատը, Տիգրիսը, Կուրը և Արաքսը: Անտառները հիմնականում տարածված են մերձափնյա շրջանի վրա:
 • Ինչո՞վ է բացատրվում Թուրքիայի բնակչության ազգային կազմի խայտաբղետությունը։ Ինչպիսի՞ն է ազգային փոքրամասնությունների վիճակը։
  Առաջ Թուրքիան եղել է կայսրություն, իսկ կայսրություններին բնորոշ է լինել բազմազգ։ Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները մեծ մասամբ ոտնահարվում են։
 • Թուրքիայի բնառեսուրսային ներուժն ինչպիսի՞ դեր է խաղում նրա արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մասնագիտացման վրա։
  Ասիական երկրների շարքում՝ Թուրքիան առանձնանում է սնդիկի, ծարիրի, քրոմի,վոլֆրամի,պղնձի։Կան նաև նավթի, գազի պաշարներ։Թուրքիան աչքի է ընկնում նաև զբոսաշրջության ռեսուրսներով։
Рубрика: Հանրահաշիվ
m

31. Եթե մտապահված թվից հանենք 35, ստացված թիվը կրկնապատկենք և արդյունքը փոքրացնենք 3-ով, ապա կստանանք մտապահված թիվը։

(x-35)*2-3

2x-70-3

2x=73

x=73/2=36,5

32. Երեք բնական թվերի գումարը 247 է։ Նրանցից մեկը ամենամեծ երկնիշ զույգ թիվն է, իսկ մյուսը՝ ամենափոքր կենտ եռանիշ թիվը։ Գտեք երրորդ թիվը։

98-101

98+101+x=247

199+x=247

x=247-199

x=48

33. Երկու թվերի գումարը 428 է։ Եթե գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 4 անգամ, ապա գումարը կդառնա 218: Գտեք այդ թվերը։

x+y=428

x/4+y=218

x+4y=872

x=872-4y

872-4y+y=428

3y=444

y=148

x-148=428

x=428-148=280

34. Եթե թվի կրկնապատկին գումարենք 11, ապա կստանանք 49: Գտեք այդ թիվը։

2x+11=49

2x=49-11=38

x=38:2=19

35. Եթե թվի եռապատիկը փոքրացնենք 15-ով, ապա կստանանք 66: Գտեք այդ թիվը։

3x-15=66

3x=66+15

3x=81

x=81:3=27

36. Երկու թվերի գումարը 46 է, իսկ տարբերությունը 12: Գտեք այդ թվերը։

x+y=46

x-y=12

2x=58

x=29

37. Երկու թվերի գումարը 84 է։ Գտեք այդ թվերը, եթե նրանք հարաբերում են ինչպես 3:4:

3x-7x=84

3x+4x=7x

7x=84

x=12

x=36

x2=12*4=48

Рубрика: Հանրահաշիվ

30

x+5y=0

3x+7y-16=0

x+5y=0

x=-5y

3x-5y+7y-16=0

15y+7y-16=0

-8y-16=0

-8=16

-y=2

-1x[-y]=-1×2

y=2

x=-5[-2]

x=10

բ]x-y-2=0

x+y-6=0

x=y+2

y+2+y-6=0

2y+2-6=0

2y=4

y=2

x=2+2

x=4

32

1]
5x + y – 7 = 0
x – 3y – 11 = 0

y = 7 – 5x
x – 3(7-5x) – 11 = 0
x – 21 + 15x – 11 = 0
16x = 32
x = 32/16 = 2
y = 7 – 10 = -3
(2; -3)

y=5x+7

x-3X[5x+7]-11=0

x-15x+21-11=0

2]2x+y-1=0

3x+2y+5=0

y=2x+1

3x+2X[2x+1]+5=0

3x+4x+2+5=0

7x=7

x=1

3]2x+y-7=0

x-2y+4=0

y=2x+7

x-2X[2x+7]+4=0

x-4x+14+4=0

3x=18

x=6

y=2X6+7

y=19

4]x+2y-15=0

3x+y+3=0

x=2y+15

3X[2y+15]+y+3=0

5y+45+y+3=0

6y=42

y=7

x=2X7+15

x=29

5]3x+y+5=0

x-3y-5=0

y=3x-5

x-3X[3x-5]-5=0

x-9x-15-5=0

-8x=20

8x=-20

33

1]2x-3y+7=0

x-2y-14=0

2x=3y+7

3y+7-2y-14=0

5y=20

y=4

2x=3×4+7

2x=29

x=14,5

y=3

Рубрика: Հանրահաշիվ
20200129_143002

1] 4+x=10

x=10-4

x=6

2]x+5=-3

x=-3-5

x=-8

3]7+x=-4

x=-4-7

x-11

4][-6]+x=5

x=-6-5

x=11

5]x-8=2

x=8+2

x=10

6][-1]+x=-5

x=-5-1

x=-4

7][-3]+x=0

x=-3-o

x=3

8]-4-x=0

x=0+[-4]

x=4

9]18-x=6

x=18-6

x=12

10]20-x=-4

x= -4+20

x=16

47

1]8[x+3]=48

8x+24=48

8x=48-24

8x=24

x=3

2][2x-1]x9=45

18x-9=45

18x=45+9

18x=54

x=3