Рубрика: Ռուսերեն

Ռուսերեն

9.Выпишите в один столбик слова и словосочетания с -гар-, а в другую — с -гор-. Расставьте ударения.
Горючее вещество, угарный газ, обгорелый пень, горячий пирог, гаревая дорожка, догоревший костер, загорелый спортсмен, бронзовый загар, огoрок свечи, пахнет гарью, горячее время, загарать на берегу, выгореть на солнце, горячка, не горячись, газовая горелка, угар, подгоревшее молоко, разгорающийся день, перегаревший провод.
Отметьте слова с корнем -гор-, употребленные в переносном значении.
10. Укажите, какая буква — а или о — пропущена в корне слова.
1) Солнечные лучи почти никогда не касаются холодной, серебристой влаги родника. (Тургенев.) 2) Легкий ветерок коснулся камышей, и они зашевелились и зашелестели. (Тургенев.) 3) Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов. (Тургенев.) 4) Я сидел в тенистом саду, прикоснувшись спиной к стволу огромного дуба. (Л. Толстой.) 5) Мы шли сквозь заросли лозняка, и молодые поросли касались нашего лица. Кусты наклонялись, почти касаясь воды. (Л. Толстой.) 6) В Мещере наблюдается удивительное богатство и разнообразие растительного мира. (Паустовский.)
Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Ո՞ վ է հայտնագործթ պաղպակ։ Հայտնի է,  սիցիլան նվաճածար աբները XI-րդ   մի հետաքրքիր ուտելի էին պատրաստում  թռչնի ձվերը  պարուրանկությունը  դատարկում, էին դատարկ կճեպի  մեջ համեմված ջուր լցնում  և մեկ գիշեր թողնում ձյան մեջ։ Հին հռեմեացինները, նույնպես իրենց սառը աղանդերը։ Հանում, էին դեղձի միջուկը և փոխարնը  մեջ սառույցի կտորներ  լցնում։ Առաջուցնումը  սակայն հին չինացիներին էր պատկանում։ Նրանք հռոմեացիներից  դեռ շատ առաջ  որպեզի սառն  անուշեղենի գործածել են ձյունը  լիմունը, նարնջի կտորներ  և նռան հատիկները հետ խառնած։ ԵՎ  ճիշտ են արել դա շատ համով է։