Рубрика: Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

1) A և C կետերը գտնվում են a ուղղի միևնույն կողմում: a ուղղին  տարված AB և CD ուղղահայացները հավասար են:Ապացուցել, որ 

ա) եռ.ABD=եռ.CDB:

Ըստ թեորեմի երբ եռանկյան երկու կողմերն ու նրանց կազմած անկյունը հավասար է մեկ այլ եռանկյան երկու կողմերին ու նրանց կազմած անկյանը, ուրեմն եռանկյունները հավասար են, ուրեմն, քանի որ AB և CD ուղղահայացները հավասար են հետևաբար նրանցով կազմած եռանկյունների երկու կողմերն էլ իրենց կազմած անկյուններով հավասար կլինեն, ուրեմն եռանկյուններն էլ են հավասար։

2) Գծիր ABC  եռանկյուն, բոլոր գագաթներից գծիր այդ գագաթներին  հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղիների ուղղահայացները:

3)Եռանկյան երկու կողմերը 10սմ են, իսկ երրորդ կողմը՝ 2սմ -ով ավել է այդ կողմերից: Գտիր եռանկյան պարագիծը:

10*2=20
10+2=12
20+12=32

4)Երկու հատվող ուղիներից առաջացած մի անկյունը 90 աստիճան է, գտիր մնացած անկյունները:

Նույնպես 90

Рубрика: Անգլերեն

English

սկսել-begin,began,begun

գրել-write,wrote,written

վաճառել-sale,sold sold

նկարել-draw,drew,drawn

գնել-buy,bought bought

խոսել-speak spoke spoken

որոշել-decide,decided,decided

պատմել-tell,told,told

պարել-dance,danced,danced

անել-do,did,done


One day we decided to go play football.

I painted an interesting and beautiful painting․

I decided to sell my book․

I bought an interesting book․