Рубрика: Ֆիզիկա

Ֆիզիկա (13.04-15.05)

թեման. Մարմնի կշիռ: Շփման ուժ: Շփման  ուժի  դերը  բնության  մեջ  և  կենցաղում: Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը: Տիեզերական ձգողության ուժ: Ծանրության ուժ:Առաձգականության ուժ

քննարկվող հարցեր.

Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

Մարմնի կշիռը բնույթով առաձգականության ուժ է, որն ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա։

Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը, և որտեղ է այն կիրառված:

Մարմնի կշիռը  միշտ ուղղված է ուղղաձիգ դեպի ներքև և կիրառված է տարբեր մարմինների վրա:

Ինչ բանաձևով է որոշվում:մարմնի կշիռը:

P = mg

Նշեք մարմնի կշիռի և ծանրության ուժի տարբերությունը:

Մարմնի կշիռը՝ առաձգականության ուժ է, որն ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա, իսկ ծանրության ուժը՝ գրավիտացիոն ուժ է, որն ազդում է մարմնի վրա:

Նշեք մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունը:

Կշիռ՝ զանգված, հասկացությունը կենցաղում անմիջականորեն կապվում է նյութի քանակի հետ: Ի տարբերություն կենցաղի` կշիռ հասկացությունը ֆիզիկայում ոչ թե նյութի քանակի բնութագիր է, այլ մարմինների փոխազդեցության չափ, այսինքն՝ ուժ:

Բերել շփման ուժի առկայությունը հաստատող փաստեր:

Ասֆալտի վրա շարժվելիս կոշիկների և ասֆալտի միջև ուժ է առաջանում, որի շնորհիվ դուք քայլում եք,  սակայն նույն բանը չեք կարողանալու անել սառույցի վրա: 

Մարմինների հպվող մակերևույթների միջև առաջացող և միմյանց նկատմամբ նրանց շարժումը խոչընդոտող ուժը կոչվում է շփման ուժ:

Ինչով է պայմանավորված շփումը:

Շփման ուժի մեծությունը կախված է  շփվող մարմինների նյութերի տեսակից և դրանց մակերևույթների ողորկության աստիճանից:

Թվարկելշփման տեսակները և բերել օրինակներ:

Դադարի շփում — Եթե փորձենք շարժել սեղանին դրված գիրքը, ազդելով նրա վրա հորիզոնական ուժով, կնկատենք, որ այն սկսում է շարժվել, երբ այդ ուժը հասնում է որոշակի արժեքի: Դա նշանակում է, որ մարմնի վրա այդ ընթացքում ազդում է մեկ այլ ուժ, որը հակառակ է ուղղված կիրառված ուժին և համակշռում է այն: Այն ուղղված է մարմնի հնարավոր շարժման ուղղությամբ: Այդ ուժը գրքի և սեղանի միջև առաջացած դադարի շփման ուժն է

Fդ max=μ⋅N

 1. N-ը՝ ճնշման ուժն է
 2. μ-ն՝ համեմատականության գործակից է և կոչվում է շփման գործակից:

Սահքի շփում— Երբ ազդող ուժը դառնում է դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքից փոքր-ինչ մեծ, մարմինը շարժվում է, և դադարի շփման ուժի փոխարեն ի հայտ է գալիս սահքի շփման ուժը: 

Այն շփման ուժը, որն առաջանում է հպվող մակերևույթների միջև, երբ դրանք շարժվում են միմյանց նկատմամբ, կոչվում է սահքի շփման ուժ:

Շփման ուժը հաշվում են նույն բանաձևով, ինչ որ դադարի շփման ուժը Fշ max=μ⋅N

Գլորման շփում — Երբ մարմինը գլորվում է մեկ այլ մարմնի մակերևույթի վրայով, այդ դեպքում առաջացող դիմադրության ուժը կոչվում է գլորման շփման ուժ:

Այն շփման ուժը, որն առաջանում է մակերևույթի և դրա վրա գլորվող անիվի, գլանի կամ գնդի միջև, կոչվում է գլորման շփման ուժ:

Օրինակներով ցույց տվեքոր միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

Հին ժամանակներում ծանր իրեր տեղափոխելու համար դրանց տակ տեղադրում էին գերաններ կամ այլ գլորաններ: Հետո հայտնագործեցին անիվը, որը   համարվում է  մարդկության կարևորագույն հայտնագործություններից, քանի որ օգնեց ծանր իրերը ավելի հեշտ տեղափոխել:  

 Բերել շփման դրսևորման օգտակար և վնասակար օրինակներ:

Օգտակար  Մերկասառույցի ժամանակ կոշիկի ներբանի և սառույցի միջև շփումը մեծացնելու համար սառույցի վրա ավազ են լցնում, ճանապարհի առավել վտանգավոր հատվածներում ավտոմեքենայի անվադողերին հատուկ շղթաներ են հագցնում: Շփման շնորհիվ է, որ արգելակելիս մեքենաները կանգ են առնում, որ առարկաները կարողանում ենք բռնել ձեռքում:

Վնասակար — Շփման պատճառով տարբեր մեխանիզմների շարժվող մասերը տաքանում և մաշվում են։ Շփման այս և այլ վնասակար հետևանքները մեղմելու նպատակով հպվող մակերևույթները պատում են որևէ քսուքով կամ յուղով: Այս դեպքում միմյանց հետ շփվում են ոչ թե դետալների մակերևույթները, այլ նրանց միջև առկա յուղի շերտերը:

6. Ինչպես կարելի է մեծացնել , փոքրացնել շփումը:

 1. Շփման ուժը մեծացնելու համար կարելի է մակերևույթը դարձնել անհավասար:
 2. Շփման ուժը փոքրացնելու համար մակերևույթը առավելագույն հարդեցնել:

7. Ինչու հաճախ սառցակալած ճանապարհին ավազ են շաղ տալիս:

Ավազ են շաղ տալիս շփումը մեծացնելու համար:

8. Բերել օրինակներ, երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ:

Բարձրությունից ընկնող թղթի վրա, բացի ծանրության ուժից, ազդում է նաև օդի դիմադրության ուժը: Դեպի Լուսին թռչող տիեզերանավի վրա միաջամանակ ազդում է Երկրի, Լուսնի և Արեգակի ձգողության ուժերը:

9. Որ ուժն է կոչվում համազոր ուժ:

Այն ուժը, որ մամնի վրա ունենում է նույն ազդեցությունը, ինչ մի քանի ուժեր մասին ազդելիս, կոչվում է այդ ուժերի համազոր:

 10. Ինչպես է ուղղված մի ուղղով միևնույն (հակառակկողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

Նրանց համազորը ուժը ուղղված է հակառակ ուղղությամբ և որոշվում է այդ երկու թվերի մոդուլների գումարով:

Рубрика: Հայոց լեզվի վարժություններ

Ժխտական խոնարհում


239.Նախադասությունները ժխտական դարձրո՛ւ:
Կաքավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ է նստում: Կաքավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ չի նստում։
Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է: Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակը չէ։
Գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում: Գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք չի թվում։
Պարիսպների գլխին ցինն ու անգղը բույն էին դրել: Պարիսպների գլխին ցինն ու անգղը բույն չէին դրել։
Ներս մտնողն իմ մայրն է: Ներս մտնողն իմ մայրը չէ։
Քաղցած այծը նույնիսկ ամենաուղիղ ծառն էլ կբարձրանա: Քաղցած այծը նույնիսկ ամենաուղիղ ծառը չի բարձրանա։

 1. Ա. և Բ. Խմբի նախադասությունները ժխտական դարձրո՛ւ: Ենթադրական եղանակի
  բայերի (Բ խումբ) ժխտական ձևերն ինչո՞վ են տարբերվում մյուս ժխտական ձևերից:

Ա. Նրա համար ամենանվիրական առարկան իր թալիսմանն է:
Այդ օրվանից դարպասապահի չսափրած դեմքը թալիսման դարձավ թիմի համար:
Մարզիկները հավատում են թալիսմանների զորությանը:
Այդ մասին արդեն երեխաներն էլ գիտեն:

Նրա համար ամենանվիրական առարկան իր թալիսմանը չի։ Այդ օրվանից դարպասապահի չսափրած դեմքը թալիսման չդարձավ թիմի համար։ Մարզիկները չեն հավատում թալիսմանների զորությանը։ Այդ մասին երեխաները չգիտեն։


Բ. Ձուկն առանց փուշ կլինի:
Մեկ ծաղկով գարուն կգա:
Մրցույթի բոլոր մասնակիցներն էլ կխրախուսվեն, իսկ հաղթողը նվեր կստանա:
Ջուրն ընկնողը անձրևից կվախենա:

Ձուկն առանց փշի չի լինի։

Մեկ ծաղկով գարուն չի գա։

Մրցույթի բոլոր մասնակիցներն էլ չեն խրախուսվի, իսկ հաղթողը նվեր չի ստանա։

Ջուրն ընկնողը անձրևից չի վախենա։

Բայերի ժխտական խոնարհումը կազմվում է չ մասնիկով (հրամայական եղանակի բայերինը՝ մի մասնիկով): Չ մասնիկն ավելանում է կա՛մ պարզ դիմավոր ձևին (չվազեց, չգրի), կա՛մ օժանդակ բային (չեմ գրում, չի վազում): Ժխտական մասնիկով օժանդակ բայը դրվում է  դերբայից առաջ (գալիս է- չի գալիս):
   Ենթադրական եղանակի ժխտական խոնարհումը կազմվում է օժանդակ բայի ժխտական ձևերով և ժխտական դերբայով (չգրեմ – չեմ գրի):

Рубрика: Հանրահաշիվ

Մաթեմատիկա առանց բանաձև

1․ Հեծանվորդը անցավ ճանապարհի 3/4 մասը։ Ճանապարհի ո՞ր տոկոսը մնաց անցնելու։

 • 4/4-3/4=1/4
 • 100:4=25%
 • ¼=25%

2․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար։

 • S1=6×4=24գ
 • S2=4×36=144գ

3․ Գտնե՛լ 15⋅25⋅35⋅45⋅55⋅65⋅75⋅85⋅95−16⋅26⋅36⋅46⋅56⋅66⋅76⋅86⋅96 արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը:

1

4․ Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 110-ի։ Գտնել այդ թվերը:

20+21+22+23+24=110

5․ Մեքենան,որի արագությունը 45կմ/ժ է,իրարից հավասարաչափ հեռացված 4 էլեկտրասյունների կողքով անցնում է 15ր-ում:Որքա՞ն է ճանապարհի ամբողջ երկարությունը,եթե այդ մեքենայի ուղևորը ամբողջ ճանապարհին հաշվել է 13 հատ էլեկտրասյուն:

 • 15:4=3,75 ր (անցնում է 1էլեկտրասյունը )
 • 45: 60=0,75կմ/ր
 • 13×3,75=48,75ր
 • 48,75:0,75=65կմ

Պատ.՝ 65կմ

Рубрика: Պատմություն

Պատմություն

 1. Վերլուծել անհատի դերը միջնադարում;
 2. Ապացուցել, որ մարդկության պատմության միջնադարն ավարտվել է;
 3. Համեմատել հին աշխարհի և միջնադարի ձեռքբերումները;
 4. Կազմել ուշ միջնադարյան Հայաստանի առանցքային իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին եռյակի ընտրությունը հիմնավորել);
 5. Սահմանել հայկական միջնադարի 10 կարևորագույն հասկացությունները (ընտրությունը հիմնավորել):

Վերլուծել անհատի դերը միջնադարում;

Միջնադարում ձևավորվել է մարդու նոր ըմբռնում: Եվրոպական անհատի «ծննդյան ամսաթիվը» տեղափոխվել է միջնադարի խորքեր, սակայն քրիստոնեական դարաշրջանի առաջին հազարամյակը դեռ գծված է մարդկային առարկայի դասային կապի և կաշկանդվածության երանգներով: Եվ միջնադարում շատ պետությունների առաջացման և զարգացման վրա ազդել է որոշակի անհատներ որոնց շնորհիվ ձևավորվել է պետությունը և իր ազդեցությունն է ունեցել աշխարհի վրա:

Ապացուցել, որ մարդկության պատմության միջնադարն ավարտվել է;

Այն սկսվել է Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկմամբ և ավարտվել Վերածննդի և Հայտնագործությունների ժամանակաշրջանով: Այժմ չկան ռասսայական և գենդերային խտրականություն, զարգացած երկրներում վերացել են մահապատիժները, չկան ստրուկներ։

Համեմատել հին աշխարհի և միջնադարի ձեռքբերումները;

Միջնադարի ձեռք բերումներից են աշխարագրական հայտնագործությունեը։

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջան (Աշխարհագրական հետազոտությունների (hայտնագործությունների) ժամանակաշրջան, Մեծ նավարկությունների ժամանակաշրջան), 15-17-րդ դարերում եվրոպացիների աշխարհով շրջագայությունների ժամանակը, երբ նրանք կապ հաստատեցին Աֆրիկայի, Ամերիկայի, Ասիայի, Օվկիանիայի հետ, քարտեզավորեցին հետազոտված աշխարհը։ Հաճախ պորտուգալացիների և իսպանացիների ճանապարհորդությունները՝ Հնդկաստանին հասնելու, ոսկի, արծաթ, համեմունքներ գտնելու համար, նույնացնում են այդ շրջանի հետ։

Միջնադարի կարևոր ձեռք բերումներից էր առեվտրի զարգացումը։

15-րդ դարում Եվրոպայի քաղաքային բնակչության թիվը բավական աճեց, որ նպաստեց արհեստների ու առևտրի զարգացմանը։ Մեծ թափ ստացավ միջազգային առևտուրը։ Խաչակրաց արշավանքների արդյունքում առևտրական կայում կապեր ձևավորվեցին Արևելքի երկրների հետ, որտեղից Եվրոպա էին բերում շքեղության պարագաներ ու համեմունքներ։ Այդ ժամանակ ոսկու հայտնի հանքավայրերը գրեթե սպառվել էին, և եվրոպական ղեկավարները մետաղադրամներ ձուլելու համար ոսկու պակասություն ունեին։ Բացի այդ՝ Միջերկրական ծովի ափերը գերբնակեցված էին այդ ժամանակի համար։

 1. ահմանել հայկական  միջնադարի 10 կարևորագույն հասկացությունները (ընտրությունը հիմնավորեք):

1, Հայ գրերի գյուտը 405 թվական։ Հայ մշակույթի պահպանման և հետագա զարգացման
գործում կարևոր նշանակություն ունեցավ հայերեն նշանագրերի գյուտը: Հայերեն գրերը բոլոր
ժամանակներում ազգային արժեհամակարգի պահպանման հզոր միջոցն են եղել:                              2, V դարում ստեղծվեց և մեծ վերելք ապրեց հայագիր պատմագրությունը: Հայ դասական պատմագրության հիմնասյունը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունն» է: Այն ընդգրկում
է հայ ժողովրդի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև Սահակ Պարթևի ու Մեսրոպ
Մաշտոցի վախճանի ժամանակաշրջանը։                                                                                        3,Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» նվիրված է Ս. Գրիգորի ու Տրդատ Մեծ թագա վորի կյանքին ու գործունեութ յանը, Հայաստանում քրիստո նեությունն աշխարհում առաջի նը պետականորեն ընդունման պատմության լուսաբանմանը:
4, Հայաստանի ամբողջական պատկերը նեկայացնող աշխարհագրական և քարտեզագրա կան անզուգական երկ է Մովսես Խորենացու (V դ.) և նրա գործը շարունակողի` Անանիա Շիրակացու (VII դ.) «Աշխարհացույց» –ը, որը հին և վաղ միջ նադարյան ժամանակ ներում հայտնի աշխարհի աշխարհագրական նկարագրունը  պարունակող աշխատություն է:

5, Տոմար: Դվինի 554 թ. եկեղեցական ժողովն անդրադարձ է կատարելհայկական             օրացույցին: Հայկյան շրջանի վրա հիմնված Բուն Հայոց թվականի (Ք. ա. 2492 թ.) կողքին սահմանվել է Հայոց Մեծ թվականը, որի սկիզբը համար վում է 552 թ. հուլիսի 11 –ը:

6, 15-րդ դարում կատարված տպագրության գյուտը խթանեց տեխնիկական ու փիլիսոփայական գիտելիքների տարածումը, ավելի ու ավելի շատ էին օգտագործվում պարզ մեխանիզմներն ու էներգիայի նոր աղբյուրները։ Տարածում գտան Արիստոտելի ու Էրատոսֆենի հայացքներն այն մասին, թե Հնդկաստան կարելի է հասնել՝ նավարկելով արևմուտք։

7, Լեոնարդո դա Վինչին իտալական Վերածննդի կարկառուն ներկայացուցիչներից էր՝ նկարիչ, քանդակագործ, ճարտարապետ, երաժիշտ, մաթեմատիկոս, նախագծող, հայտնագործող, երկրաբան և գրող: Դա Վինչին համարվում է նաև Վերածննդի դարաշրջանի խորհրդանիշ՝ անհագ հետաքրքրությունների ու հնարամիտ երևակայության տեր մարդ: Նա բոլոր ժամանակների մեծագույն նկարիչն է, ինչու չէ, նաև բացառիկ տաղանդ ունեցող մարդկանցից մեկը:Բանաստեղծ և հասարակական գործիչ Ալիգիերի Դանտեն գրական իտալերենի հիմնադիրն է: Նրա «Աստվածային կատակերգություն» պոեմով ավարտվում է միջնադարյան մշակույթը և սկսվում նոր ժամանակի գեղարվեստական մտածողությունը: Եվրոպայում Դանտեն առաջինն է ստեղծագործության նյութ դարձրել մարդուն՝ պատկերելով նրա արտաքինն ու մարմնական տառապանքները: