Рубрика: Քիմիա

Քիմիա Ապրիլ

Քննարկվող հարցեր՝

 1. Հարաբերական ատոնային զանգված։  Քիմիական մեծություն, որը ցույց է տալիս թե տվյալ քիմիական տարրը քանի անգամ է մեծ որպես չափանիշ ընդունված ջրածնի հարաբերական ատոմային զանգվածից  {\displaystyle Ar(H)=1}:
 2. Հարաբերական մոլեկուլային զանգված,զանգվածային հարաբերություն,զանգվածային բաժին
 3. Զամ
 4. Քիմիական բանաձև,ինդեքս
 1. Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե տվյալ նյութի մոլեկուլի զանգվածը քանի անգամ է մեծ Զանգվածի ատոմային միավորից (ԶԱՄ)։ Այն նշանակում են Mr-ով։ Օրինակ՝ ջրի մոլեկուլի զանգվածը 18 անգամ մեծ է 1 ԶԱՄ-ից։ Ահա օրինակ ջրի (H2O) մոլեկուլային զանգվածի որոշումը՝:Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2+16=18.:

Նյութի մոլեկուլի, ինչպես և ատոմի, իրական զանգվածը շատ փոքր է: Այդ իսկպատճառով ընդունվել է հարաբերական մոլեկուլային զանգված հասկացությունը:Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը նյութի մոլեկուլի զանգվածն է՝ ածխածնային միավորներով արտահայտված: Այլ կերպ ասած` հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը (Mr) ցույց է տալիս, թետվյալ նյութի մեկ մոլեկուլի զանգվածը (m0) քանի անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը (ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12ը),  Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը չափողականություն չունի (հարաբերական թիվ է):Օրինակ՝ջրի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը գտնելու նպատակով այդնյութի մեկ մոլեկուլի զանգվածը բաժանում ենք զանգվածի ատոմային միավորի վրա (ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12-ին).Mr(H2O)=2Ar (H)+ Ar (O) =18 Նշանակում է՝ ջրի մոլեկուլի զանգվածը 18 անգամ մեծ է զանգվածի ատոմային միավորից: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հավասար է նյութի մոլեկուլիբաղադրության մեջ առկա բոլոր ատոմների հարաբերական ատոմային զանգվածների գումարին`հաշվի առնելով ատոմների թիվը: Ուստի, նյութի քիմիական բանաձևը իմանալով, հեշտությամբ կարող ենք հաշվել այդ նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: Նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հաշվելիս նյութի մոլեկուլի բաղադրության մեջ առկա տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածի ու ինդեքսի արտադրյալները պետք է գումարել: Պարզ նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հաշվելու նպատակով համապատասխան տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը բազմապատկում ենք ինդեքսով, օրինակ.Mr (O2) = 2Ar (O) = 2 • 16 32 Mr (H2) = 2Ar (H) = 2 • I = 2 Բարդ նյութերի դեպքում`Mr (H2 SO4) = 2 Ar (H) + Ar (S) + 4 Ar(O) = 2 • I + 32 + 4•16 = 98Mr (N2O3) = 2 • Ar (N) + 3 • Ar (O) = 2 .14 + 3 . 16 = 28 + 48 = 76Mr (KOH) = Ar (K) + Ar (O) + Ar (H) = 39 + 16 + I = 56 Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը նյութի հիմնական բնութագրերից է:     Զանգվածային բաժինը ցույց է տալիս, թե տարրի հարաբերական ատոմայինզանգվածի ու ինդեքսի արտադրյալը հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի որմասն է կազմում:

Քիմիական բանաձև,ինդեքս

Ինդեքսը քիմիական բանաձևերում արտահայտում է տվյալ տարրի ատոմների թիվը:

Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս.

 1. ա) նյութի անվանումը,
 2. բ) այդ նյութի մեկ մոլեկուլը,
 3. գ) նյութի որակական բաղադրությունը. ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,
 4. դ) նյութի քանակական բաղադրությունը, ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը միացած:

 1. Պարզ,բարդ նյութեր Նյութը՝ տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է, խիստ որոշակի բաղադրությամբ կառուցվածքով, հատկություններով և զանգվածով օժտված։ Նյութերը լինում են երկու տեսակ՝ պարզ և բարդ։ Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են մեկտարրի ատոմներից, իսկ բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարիի ատոմներից։ Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների։ Բոլոր մետաղները՝ բացի սնդիկից, պինդ են, պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն։ Նրանք վերջին շերտում ունեն չորսից քիչ

էլեկտրոններ, շերտը ավարտելու համար կորցնում են էլեկրոններ՝ առաջացներով դրական լիցք։ Ոչ մետաղները եթե պինդ են՝ փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, նրանք չունեն փայլ, չունեն ջերմաէլեկտրահաղորդականություն, չունեն պլաստիկություն, և վերջին շերտը ավարտելու համար վերցնում են, ոչ թե կորցնում, քանի որ ունեն չորսից շատ էլեկտրոն, և ստանում են բացասական իոններ։

Բարդ նյութեր — Օքսիդ, թթու, հիմք, աղ

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից, որոնցից մեկը թթվածինն է։

Թթուներ են այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի (H) մեկ կամ մի քանի ատոմներից և թթվային մնացորդներից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոքսո (OH) խմբերից:

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդներից։

Օքսիդ

XO O-2

+8|2|6

H2O2-1

O+6F — 1

H2+1O-2

Na+1 2 O-2

S (VI) — օքսիդ

S (IV) — օքսիդ

Կազմել հետևյալ օքսիդների բանաձևերը

Mn (VII) — Mn O

Cr (III)

P (III)

 1. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ

Ինչպես գիտենք, երևույթները բաժանվում են երկու մասի՝ ֆիզիկական և քիմիական։

Ֆիզիկական երևույթն այն է, երբ փոխվում է մարմնի միայն տեսքն ու ագրեգատային վիճակը և նոր նյութ չի ստացվում։ 

Քիմիական երևույթն այն է, երբ ստացվում է նոր նյութ և դրանց բնորոշ հատկություններ (համի, հոտի, գույնի առաջացում)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s